Navigace

Obsah

Logo SMOČR

Logo CSS

Aktuality


 

Stránka

Žádosti o řidičské průkazy od července 2018 i mimo bydliště

Občané si již nebudou muset brát dva dny dovolené kvůli vydání či výměně řidičského průkazu (ŘP), pokud pracují v jiném městě, než bydlí. Od července příštího roku to umožní novela zákona o provozu na pozemních komunikacích, kterou 21. června 2017 podepsal prezident republiky. Na návrhu, který předložila skupina poslanců, spolupracoval i Svaz a Ministerstvo dopravy. Cílem bylo, aby došlo ke snížení dopadů na obce s rozšířenou působností (ORP) a navrhovaná změna byla přínosem pro občana.

26. 6. 2017 Zobrazit více

Obce musí vydat vyhlášku o místním poplatku pro připojení na vodovod či kanalizaci v roce, kdy došlo ke kolaudaci

Ministerstvo vnitra na základě rozsudku Městského soudu v Praze č.j.: 7Af3/2012 – 49, který rozhodl o zrušení rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje, kterým bylo zamítnuto odvolání proti platebnímu výměru, jímž byl vyměřen místního poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu a kanalizace zavedený obecně závaznou vyhláškou (OZV) několik let po kolaudaci stavby vodovodu, vydalo informaci, jak správně při vydávání OZV mají obce postupovat.

26. 6. 2017 Zobrazit více

Navýšení RUD znamená i více peněz na žáky

Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR schválila navýšení podílu obcí na DPH z 21,4 % na 23,58 % v rámci změny zákona o rozpočtovém určení daní. Spolu s tím byl schválen i pozměňovací návrh, který navyšuje kritérium počtu žáků navštěvujících školu zřizovanou obcí ze 7 na 9 % a úměrně tomu se snižuje kritérium koeficientu postupných přechodů u ostatních obcí a přepočítacího koeficientu u hlavního města Prahy, Plzně, Ostravy a Brna z 80 % na 78 %.

26. 6. 2017 Zobrazit více

Regionálním muzeím poputuje 1,6 miliardy korun na rekonstrukce

Muzeum automobilů TATRA, Slezské zemské muzeum, Muzeum Komenského v Přerově, nebo Muzeum Těšínska a dalších 35 regionálních muzeí mohou začít plánovat rekonstrukce. Z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), které spravuje Ministerstvo pro místní rozvoj, totiž na jejich revitalizaci poputuje více než 1,6 miliardy korun.

22. 6. 2017 Zobrazit více

IROP navrhuje Evropské komisi převést další tři miliardy do vzdělávání

Integrovaný regionální operační program (IROP) navrhuje Evropské komisi převést další tři miliardy do vzdělávání.

22. 6. 2017 Zobrazit více

Aktuality Okresní hospodářské komory v Příbrami

Aktuality Okresní hospodářské komory v Příbrami na 25. týden

19. 6. 2017 Zobrazit více

Aktualizace výzvy č. 37 IROP „Energetické úspory v bytových domech II“ - rozšíření možností čerpání

Řídicí orgán IROP informuje o aktualizaci výzvy č. 37 IROP z oblasti zateplování.

19. 6. 2017 Zobrazit více

Nové vydání publikace představuje systém čerpání z ESI fondů v období 2014-2020

Ministerstvo pro místní rozvoj vydalo aktualizované vydání publikace Evropské strukturální a investiční fondy 2014–2020 v kostce.

19. 6. 2017 Zobrazit více

Proti suchu a smogu - 1,5 miliardy korun z EU míří na „Dešťovku pro obce“ i čistší vzduch

Dešťovkou pro veřejné budovy“ a „kotlíkovými dotacemi pro podniky“ – i tak by se daly nazvat dvě nové dotační výzvy, které čerstvě vyhlásilo Ministerstvo životního prostředí. Rezort v nich rozdělí z evropských peněz celkem 1,5 miliardy korun. Především obcím se tak od 15. června otevírá možnost získat finance na chytré hospodaření se srážkovou vodou a protipovodňovou ochranu, podnikům na snížení emisí zmečišťujících látek. Dotace jsou zcela nově připraveny i na zelené střechy veřejných budov, výměnu nepropustných zpevněných povrchů za vodou propustné plochy a na odvodňování parkovišť do zasakovacích pásů.

19. 6. 2017 Zobrazit více

Stránka