Navigace

Obsah

Logo SMOČR

Logo CSS

Aktuality


 

Stránka

Aktualizace výzvy č. 1 IROP „Vybrané úseky silnic II. a III. třídy“ a výzvy č. 24 IROP „Výstavba a modernizace přestupních terminálů“ - úprava doklado

Řídicí orgán IROP informuje o aktualizaci specifických pravidel výzvy č. 1 z oblasti silnic a výzvy č. 24 z oblasti přestupních terminálů.

18. 5. 2017 Zobrazit více

Venkovské spolky nemusí evidovat tržby do 300 tisíc korun. Finanční správa limit zvýšila

Úlevy pro venkovské spolky a neziskové organizace přináší změna metodiky elektronické evidence tržeb (EET). Je v duchu toho, co požadoval Svaz měst a obcí ČR. Hranice, od které musí spolky nově evidovat příjmy z drobné vedlejší činnosti, se zvyšuje ze 175 tisíc Kč na 300 tisíc Kč. A do limitu příjmů se už nemusí, jako tomu bylo dosud, započítávat příjmy bezhotovostní, například pronájem hřiště placený bankovním převodem atp

17. 5. 2017 Zobrazit více

Aktuality Okresní hospodářské komory v Příbrami

Aktuality OHK v Příbrami na 19. - 20. týden.

15. 5. 2017 Zobrazit více

Města a obce: Lidé třídí odpadu víc a s větším zájmem

Každý občan České republiky loni v průměru vytřídil zhruba 56 kg papíru, plastů, skla, nápojových kartonů a kovů. Ve sběrných systémech obcí tak v roce 2016 skončilo téměř 210 tisíc tun papíru, více než 129 tisíc tun plastů, 128 tisíc tun skla a přes 4 tisíce tun nápojových kartonů. Lidé rovněž posbírali 115 tisíc tun kovových odpadů. Celkem tedy k recyklaci předali více než 586 tisíc tun komunálního odpadu, což je o 31 tisíc tun víc než v roce 2015. Vyplývá to z dat, která Svazu měst a obcí ČR poskytla společnost EKO‑KOM. Srovnáme-li roky 2015 a 2016, došlo celkem k 5,5% nárůstu vytříděného odpadu.

15. 5. 2017 Zobrazit více

Seminář "Zabraňme vylidňování území, aneb jak zachovat dostupnost kvalitního vzdělávání"

Pokračování série společných seminářů Senátu a Svazu měst a obcí ČR zaměřených na probíhající změny v území. Tentokrát se zaměřujeme na dostupnost kvalitního vzdělávání. Chystáme komplexní pohled na regionální vzdělávání, jeho financování a rozvoj. Dostupnost kvalitního vzdělávání se už zdaleka netýká pouze velkých měst.

15. 5. 2017 Zobrazit více

Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách v roce 2017

Cílem podprogramu je přispět prostřednictvím dotace z rozpočtové kapitoly Ministerstva pro místní rozvoj k obnově základních funkcí území zabezpečovaných v působnosti územních samosprávných celků a tím odstranit nebo omezit možné důsledky pohrom spočívající v narušení plynulosti, dostupnosti a kvality výkonu veřejné správy. Dotace slouží k rekonstrukci nebo opravě obecního a krajského majetku postiženého živelní nebo jinou pohromou v roce 2017. Příjemcem dotace je obec nebo kraj.

15. 5. 2017 Zobrazit více

Aktualizace výzvy IROP č. 19 „Technika pro integrovaný záchranný systém“ - úprava dokladování způsobilých výdajů

Řídicí orgán IROP informuje o aktualizaci výzvy č. 19 z oblasti integrovaného záchranného systému.

15. 5. 2017 Zobrazit více

Z IROP poputují miliony na polyfunkční komunitní centra

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlašuje výzvu zaměřenou na podporu výstavby a rekonstrukce polyfunkčních komunitních center. Pro žadatele je připraveno 140 milionů korun z prostředků EU. Termín podání žádosti je od 19. května do 16. listopadu 2017

4. 5. 2017 Zobrazit více

Dubnová Priorita shrnuje aktuální nabídku dotací v oblasti životního prostředí

Dubnové vydání Priority přináší novinky ze všech tří hlavních dotačních programů zaměřených na oblast životního prostředí. Hlavní její zprávou je vyhlášení devíti nových výzev z Operačního programu Životní prostředí za pět miliard korun.

Větší část z peněz nabízených v Operačním programu Životní prostředí půjde na renovace veřejných budov, jako jsou třeba budovy úřadů nebo škol. Nově lze dotaci získat i na dílčí úpravy.

4. 5. 2017 Zobrazit více

Návrh výše příspěvku na výkon státní správy pro rok 2017

Ministerstvo vnitra zveřejnilo návrh výše příspěvku na výkon státní správy pro rok 2017. Na základě sjednocení výpočtu a zavedení dvou kritérií (velikost správního obvodu a poměr velikosti centra ke správnímu obvodu) ministerstvo pravidelně každý rok navrhuje způsob rozdělení finančních prostředků určených na přenesený výkon státní správy pro obce.

3. 5. 2017 Zobrazit více

Stránka