Navigace

Obsah

Logo SMOČR

Logo CSS

Aktuality


 

Stránka

Aktualizace výzvy IROP č. 9 „Územní studie“ – změna termínu ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014+

Řídicí orgán IROP informuje o aktualizaci výzvy č. 9 „Územní studie“.

7. 6. 2017 Zobrazit více

Nové vydání publikace představuje systém čerpání z ESI fondů v období 2014-2020

Ministerstvo pro místní rozvoj vydalo aktualizované vydání publikace Evropské strukturální a investiční fondy 2014–2020 v kostce.

7. 6. 2017 Zobrazit více

Převody nepotřebného majetku státu ve veřejně prospěšném zájmu jednodušeji a rychle, shodly se samosprávy s vládou

Dopady zvyšování mezd různým profesím na obecní rozpočty, financování oprav místních komunikací, možnosti převodů nepotřebného majetku státu na obce a naopak, anebo otázka nastavení registru smluv a flexibilnější úprava pravidel nočního klidu patřilo mezi témata pondělního setkání primátorů a starostů s ministry. Během čtvrtého jednání Předsednictvo Svazu měst a obcí ČR s vládou Bohuslava Sobotky také ocenilo dlouhodobou spolupráci s resorty.

6. 6. 2017 Zobrazit více

Okresní hospodářská komora Příbram

Informace z Okresní hospodářské komory v Příbrami na 23. týden.

5. 6. 2017 Zobrazit více

Aktualizace Obecných pravidel IROP - úprava lhůt pro všechny fáze hodnocení, změny v nehodnocených projektech atd.

Řídicí orgán IROP vydává aktualizovaná Obecná pravidla pro žadatele a příjemce, verze 1.9.


Hlavní oblasti revize Obecných pravidel jsou uvedeny v následující tabulce, nicméně ŘO doporučuje se důkladně seznámit s kompletním přehledem změn.

5. 6. 2017 Zobrazit více

Změna konečné ceny vodného a stočného u projektů v PO 1 OPŽP

Do 30. 6. 2017 je možné podávat žádosti o úpravu meziročního reálného nárůstu cen vodného a stočného z 5 na 2 procenta. V žádostech zaslaných po tomto datu lze uplatnit novou výši cen až od roku 2018.

5. 6. 2017 Zobrazit více

Starostové, nepropásněte svoji dotaci – semináře startují již v pondělí

Především obce, kraje a zpracovatelské firmy by si neměly nechat ujít bezplatné semináře o dotacích na boj se suchem a povodněmi. Setkání proběhnou v 7 městech po celé republice, první startuje v už pondělí 5. června v Praze.

31. 5. 2017 Zobrazit více

Dalších 25 milionů na podporu obnovy a rozvoje venkova

Ministerstvo pro místní rozvoj uvolnilo prostředky na financování náhradních projektů v podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova ve výši více než 25 milionů Kč. Dotace poputují především na obnovu místních komunikací.

31. 5. 2017 Zobrazit více

Aktualizace výzvy IROP z oblasti psychiatrické péče“ - úprava dokladování způsobilých výdajů

Řídicí orgán IROP informuje o aktualizaci výzvy IROP na podporu deinstitucionalizace psychiatrické péče

30. 5. 2017 Zobrazit více

Aktualizace výzev IROP na podporu infrastruktury SŠ a VOŠ - úprava dokladování způsobilých výdajů

Řídicí orgán IROP informuje o aktualizaci výzev „Infrastruktura středních škol a vyšších odborných škol“ a „„Infrastruktura středních škol a vyšších odborných škol (SVL)“.

30. 5. 2017 Zobrazit více

Stránka