Navigace

Obsah

Logo SMOČR

Logo CSS

Aktuality


 

Stránka

MMR podpoří v další výzvě rozšíření a zkvalitnění cyklostezek

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlašuje další výzvu k předkládání projektů na výstavbu, rekonstrukci a modernizaci komunikací pro cyklisty v Integrovaném regionálním operačním programu. Podpora cyklodopravy naváže na uplynulou úspěšnou 18. výzvu IROP. Pro novou výzvu je připraveno 250 mil. korun z prostředků EU, žádosti lze podávat od 24. dubna 2017.

10. 4. 2017 Zobrazit více

Kalkulačka rozpočtové odpovědnosti pro obce

Ministerstvo financí připravilo jednoduchou modelaci, kde si můžete ověřit, zda vaše obec nepřekročila pravidlo rozpočtové odpovědnost. Ministerstvo tak vstřícně zareagovalo na náš požadavek, který jsme v souvislosti s přijetím zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti vznesli. Žádost o zpracování metodických materiálů, stanovisek a kalkulačky jsme na  Ministerstvo financí zaslali v únoru.

5. 4. 2017 Zobrazit více

DALŠÍCH 5 MILIARD NA ENERGETICKÉ ÚSPORY, PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ I ODPADY. STARTUJÍ NOVÉ VÝZVY Z OPŽP

Ministerstvo životního prostředí společně se Státním fondem životního prostředí ČR vyhlašují další vlnu výzev v Operačním programu Životní prostředí. Celkem 9 nových výzev s alokací přes 5 miliard korun podpoří preventivní protipovodňová opatření, předcházení vzniku odpadů nebo rekultivace starých skládek.

Příjem žádostí o dotace ve všech výzvách vyjma protipovodňových opatření začal 3. dubna. O finanční podporu se mohou vedle měst, obcí, svazků obcí ad. ucházet také vlastníci a stavebníci veřejných budov, kteří chtějí snížit náklady za energie. Připraveny jsou pro ně výhodnější podmínky i vyšší dotace.

5. 4. 2017 Zobrazit více

Populační kalkulačka - dostanou se všechny vaše děti v roce 2020 do mateřské školy?

V úterý 28. března 2017 proběhl seminář o dopadech demografie a populačního vývoj na kapacity mateřských škol, na kterém byla mimo jiné představena i populační kalkulačka. Aplikace vám dokáže během chvilky spočítat odhad, jak se bude vyvíjet populace dětí v předškolním věku v následujících 8 letech a kolik vám bude chybět nebo přebývat míst ve vaší mateřské škole.

4. 4. 2017 Zobrazit více

Další zjednodušení podmínek pro energetické úspory v IROP

Ministerstvo pro místní rozvoj nadále zjednodušuje a urychluje administraci projektů na energetické úspory v bytových domech v Integrovaném regionálním operačním programu (IROP). Počínaje dubnem 2017 bude vše ještě mnohem snazší a jednodušší než dosud.

4. 4. 2017 Zobrazit více

Aktualizace Obecných pravidel pro žadatele a příjemce IROP k 3. dubnu 2017

Řídicí orgán IROP vydává aktualizovaná Obecná pravidla pro žadatele a příjemce, verze 1.8.

4. 4. 2017 Zobrazit více

Aktualizace výzev č. 40 a 42 „Vybrané úseky silnic II. a III. třídy - integrované projekty IPRÚ/ITI“

Řídicí orgán IROP oznamuje, že dne 3. dubna 2017 došlo k vydání aktualizací textu výzvy a Specifických pravidel pro žadatele a příjemce s platností od 3. dubna 2017 u výzvy č. 40 a 42.

4. 4. 2017 Zobrazit více

Dotace na snižování zápachu a emisí těžkých kovů

Cílem aktuální 5. výzvy z Národního programu Životní prostředí je snižování emisí těžkých kovů a pachových látek ze stacionárních zdrojů průmyslových podniků. Z prostředků SFŽP ČR je na tuto výzvu vyčleněno celkem 60 milionů korun, z toho 30 milionů korun půjde na snížení emise těžkých kovů, zbylých 30 milionů na snížení a odstranění zápachu. Žádosti o podporu lze podávat od 3. dubna do 27. září 2017. Minimální výše dotace je 100 tisíc korun, maximální deset milionů, tedy maximální výše celkové dotace na jeden projekt může dosáhnout až 60 procent z celkových způsobilých výdajů.

3. 4. 2017 Zobrazit více

Aktualizace 35. výzvy IROP „Sociální bydlení pro SVL“

Řídicí orgán IROP oznamuje, že dne 31. března 2017 došlo k navýšení alokace 35. výzvy IROP s názvem „Sociální bydlení pro SVL“. V souvislosti s tímto krokem došlo ke změně textu výzvy č. 35 s platností od 23. března 2017

3. 4. 2017 Zobrazit více

Aktualizace výzvy č. 56 „Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání“ a výzvy č. 57 „Infrastruktura pro zájmové, neformální a celo

Řídicí orgán IROP oznamuje, že dne 31. března 2017 došlo k vydání aktualizací Specifických pravidel pro žadatele a příjemce s platností od 31. března 2017 u výzvy č. 56 „Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání“ a výzvy č. 57 „Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání (SVL)“.

3. 4. 2017 Zobrazit více

Stránka