Navigace

Obsah

Logo SMOČR

Logo CSS

Aktuality


 

Stránka

Nové přestupní terminály a záchytná parkoviště za 722 milionů korun

23 nových nebo rekonstruovaných terminálů, 1381 parkovacích stání pro automobily a 1392 míst pro jízdní kola. Všechny tyto projekty za více než 722 mil. Kč budou realizovány z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR). Vyplývá to z výsledků 24. výzvy Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) zaměřené na podporu těchto aktivit, které zveřejnilo Ministerstvo pro místní rozvoj. Dotaci získá 35 projektů z celkem 40 předložených.

24. 4. 2017 Zobrazit více

OPŽP - Nabízí asistenční služby k IS KP14+

Operační program životního prostředí - Asistenční služba k IS KP14+

24. 4. 2017 Zobrazit více

Aktualizace výzvy č. 14 a 15 "Infrastruktura pro předškolní vzdělávání (pro sociálně vyloučené lokality)"

Řídicí orgán IROP informuje o aktualizaci Specifických pravidel pro žadatele a příjemce pro 14. a 15. výzvu IROP.

24. 4. 2017 Zobrazit více

Okresní hospodářská komora Příbram

Okresní hospodářská komora v Příbrami - aktuality na 13. týden

29. 3. 2017 Zobrazit více

Neziskové organizace evidují pouze příjmy z podnikání

Finanční správa vydává na základě četných dotazů z řad poplatníků spadajících do neziskového sektoru sborník typických příkladů, který vysvětluje základní pravidla pro povinnosti, které těmto subjektům mohou vzniknout v souvislosti s elektronickou evidencí tržeb.

16. 3. 2017 Zobrazit více

Metodické příklady Ministerstva financí k elektronické evidenci tržeb pomohou nejen městům a obcím

Sérii příkladů, kdy se má a kdy se nemusí vést elektronická evidence tržeb (EET), dnes vydá Ministerstvo financí ve spolupráci s Finanční správou. Odpovídá na otázky měst a obcí i dalších subjektů, které s EET souvisí. Informace zazněly na dnešním jednání ministra financí Andreje Babiše s předsedou Svazu měst a obcí ČR Františkem Luklem.

16. 3. 2017 Zobrazit více

Okresní hospodářská komora Příbram

Aktuality OHK Příbram pro 11. týden

13. 3. 2017 Zobrazit více

Seminář „Zabraňme vylidňování území, aneb jak zajistit jeho obslužnost“

SMO ČR Vás srdečně zve na seminář „Zabraňme vylidňování území, aneb jak zajistit jeho obslužnost“, který se uskuteční ve středu 15. března 2017 od 9.30 hodin, v Jednacím sále Valdštejnského paláce Senátu Parlamentu ČR. Pořádá jej Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí Senátu Parlamentu ČR ve spolupráci se Svazem.

1. 3. 2017 Zobrazit více

Jak vyhledávat ve Věstníku veřejných zakázek?

Věstník veřejný zakázek (VVZ) funguje podle nového zákona o zadávání veřejných zakázek od 7. 10. 2016. Přestože jde technicky o jiný systém, byl pro komfort uživatelů zachován shodný vzhled s předchozí verzí. Při přechodu na nový systém VVZ byla současně s úpravou způsobu uveřejňování v souvislosti s novou legislativou vylepšena funkce vyhledávání prostřednictvím CPV kódů, které jednoznačně definují předmět veřejné zakázky.

8. 2. 2017 Zobrazit více

Dotační program Ministerstva zemědělství na údržbu a obnovu hřbitovů

Jedná se o dotační program 129660 Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků Ministerstva zemědělství. Příjem žádosti je od 6.2.2017 a ukončení příjmu 24.2.2017. Dotace je schválena jako dvouleté financování, to znamená, že projekty,které budou schváleny v letošním roce, se mohou realizovat až do 30.09.2018. Mezi uznatelné náklady lze zařadit zejména údržbu a obnovu objektů nacházejících se uvnitř hřbitova, včetně márnic a jiných typů objektů a hlavní páteřní komunikace vedoucí od hlavní brány. Dotace je schválena na 6 let, výzvy budou vypisovány po tuto dobu každý rok. Výše dotace maximálně 70 % skutečně vynaložených, uznatelných výdajů projektu. Minimální částka 15.000,- Kč, maximální částka 700.000,- Kč.

2. 2. 2017 Zobrazit více

Stránka