Navigace

Obsah

Logo SMOČR

Logo CSS

Aktuality


 

Stránka

IROP hlásí obrovský zájem o podporu na revitalizaci kulturních památek

Příjem žádostí ve výzvě Integrovaného regionálního operačního programu „Revitalizace vybraných památek II.“ byl ke včerejšímu dni ukončen. Pro vlastníky památek je připraveno 1,55 mld. Kč z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Žadatelé předložili celkem 86 projektů o celkové alokaci 5,6 mld. Kč, zájem o podporu památek je tak ještě větší, než ve výzvě předchozí, kde bylo podáno 63 projektů za 3,7 mld. Kč. Ve dvou výzvách se tak na obnovu památek, jejich restaurování, nové expozice či obnovu parků a zahrad u památek žádá o více než 9 mld. Kč.

3. 4. 2017 Zobrazit více

Výzvy z IROP na podporu sociálního bydlení budou vyhlášeny v červnu

Ministerstvo pro místní rozvoj upozorňuje žadatele, že výzvy na podporu sociálního bydlení II., které jsou v aktuální verzi Harmonogramu výzev IROP na rok 2017 plánovány k vyhlášení v dubnu 2017, budou vyhlášeny až v červnu 2017.

3. 4. 2017 Zobrazit více

Ochrana osobních údajů a informační systémy

Evropská unie přijala obecné nařízení o ochraně osobních údajů, které mnoho povinností v oblasti ochrany osobních údajů upřesňuje nebo rozšiřuje. Nařízení EU o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen „Nařízení“) nabyde účinnosti 25. května 2018. Je přímo účinné, transpozice do národních zákonů není potřebná, jde tedy o bezprostředně aplikovatelný právní předpis. Nařízení svojí povahou zavádí jednotný režim pro všechny členské státy. Významnou úlohu v této oblasti, na úrovni EU, bude mít nově vzniklý Sbor pro ochranu osobních údajů, který bude vydávat pokyny, doporučení a předávat osvědčené postupy.

30. 3. 2017 Zobrazit více

OPŽP 2014-2020: DALŠÍ TÉMĚŘ MILIARDA NA ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ V ČR

Loni touto dobou byly vyhodnoceny přijaté žádosti o podporu v osmé výzvě Operačního programu Životní prostředí. Alokace výzvy, jež cílila na projekty zaměřené na zlepšování kvality ovzduší ve městech a obcích, činila původně 2,5 miliardy korun.
„Zájem ze strany žadatelů významně překonal pro výzvu vyhrazenou maximální alokaci. Mnoho kvalitních projektů kvůli tomu tak skončilo v takzvaném zásobníku projektů. Počítali jsme však s tím, že jakmile budeme mít možnost, vrátíme se k těmto projektům a podpoříme je,“ vysvětluje ministr životního prostředí Richard Brabec.

29. 3. 2017 Zobrazit více

Semináře OHK v Příbrami

Okresní hospodářská komora v Příbrami pořádá semináře na téma „Novela zákoníku práce 2017 – průvodce klíčovými změnami “ a „Aktuální možnosti podpory podnikání“.

29. 3. 2017 Zobrazit více

Okresní hospodářská komora Příbram

Okresní hospodářská komora v Příbrami - aktuality na 13. týden

29. 3. 2017 Zobrazit více

Na žáky dostanou obce z RUD více než v loni

Ministerstvo financí zveřejnilo předběžný odhad výše prostředků plynoucích z objemu sdílených daní v roce 2017 obcím na žáky základních škol a dětí v mateřských školách. Na základě predikce daní na rok 2017 uvedené ve státním rozpočtu na rok 2017, dle váhy kritéria „počet dětí a žáků navštěvujících školu zřizovanou obcí“ a počtu dětí MŠ a žáků ZŠ k 30. září 2016 se předpokládá, že objem „prostředků plynoucích za žáky“ pro rok 2017 bude ve výši cca 9 180 Kč na žáka. Tento údaj je předběžný, skutečný objem „prostředků plynoucích za žákem“ tak bude záviset na skutečném inkasu daní v roce 2017.

28. 3. 2017 Zobrazit více

Aktualizace 68. výzvy IROP „Zvyšování kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení – Integrované projekty CLLD“

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR jako Řídicí orgán IROP oznamuje, že byla vydána revize 68. výzvy IROP .
Hlavním předmětem revize 68. výzvy IROP „Zvyšování kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení – integrované projekty CLLD“ je: oblast podporovaných aktivit, kde se podpora týká také nových mateřských škol,
rozsah povinných příloh k žádosti o podpory, kdy již žadatel nemusí předkládat jako povinnou přílohu k žádosti Výpis z rejstříku trestů.

28. 3. 2017 Zobrazit více

Další zjednodušení podmínek pro energetické úspory v IROP

Ministerstvo pro místní rozvoj nadále zjednodušuje a urychluje administraci projektů na energetické úspory v bytových domech v Integrovaném regionálním operačním programu (IROP). Počínaje dubnem 2017 bude vše ještě mnohem snazší a jednodušší než dosud.

28. 3. 2017 Zobrazit více

Aktualizace 18. výzvy IROP „Podpora bezpečnosti dopravy a cyklodopravy“

Řídicí orgán IROP informuje o aktualizaci specifických pravidel 18. výzvy IROP.

28. 3. 2017 Zobrazit více

Stránka