Navigace

Obsah

Logo SMOČR

Logo CSS

Aktuality


 

Stránka

Aktualizace výzvy č. 1 IROP „Vybrané úseky silnic II. a III. třídy“ a výzvy č. 24 IROP „Výstavba a modernizace přestupních terminálů“ - úprava doklado

Řídicí orgán IROP informuje o aktualizaci specifických pravidel výzvy č. 1 z oblasti silnic a výzvy č. 24 z oblasti přestupních terminálů.

30. 5. 2017 Zobrazit více

Svaz měst a obcí: Zákonodárci, podpořte lepší financování samospráv, návrh rozpočtu na příští rok to umožňuje

S 8,5 miliardami korun navíc pro města a obce počítá, tak jak dříve slíbil ministr financí Andrej Babiš, návrh státního rozpočtu na rok 2018. Jde o částku, která odpovídá zvýšení podílu DPH v rámci rozpočtového určení daní (RUD) ze současných 21,4 % na 23,58 %. Aby k němu došlo, je třeba schválit návrh Libereckého kraje, který je nyní v Poslanecké sněmovně. Podporu lepšímu financování území už dříve vyjádřily všechny organizace sdružující samosprávné celky v České republice a také XV. sněm Svazu měst a obcí, který se konal minulý čtvrtek a pátek v Plzni.

29. 5. 2017 Zobrazit více

Aktualizace výzev IROP "Rozvoj sociálních služeb (v SVL)" - úprava dokladování způsobilých výdajů

Řídicí orgán IROP informuje o aktualizaci specifických pravidel výzev „Rozvoj sociálních služeb" a „Rozvoj sociálních služeb v sociálně vyloučených lokalitách“

29. 5. 2017 Zobrazit více

Červnové semináře poradí obcím, jak bojovat se suchem a povodněmi

Novou sérii seminářů zaměřených na boj se suchem a povodněmi připravilo Ministerstvo životního prostředí spolu se Státním fondem životního prostředí ČR. První ze sedmi půldenních seminářů se uskuteční 5. června v Praze a poslední 27. června v Liberci. Určeny jsou starostům, zástupcům městských či krajských úřadů i poradenským firmám zpracovávajícím projektové žádosti.

29. 5. 2017 Zobrazit více

Venkovské spolky nemusí evidovat tržby do 300 tisíc korun. Finanční správa limit zvýšila

Úlevy pro venkovské spolky a neziskové organizace přináší změna metodiky elektronické evidence tržeb (EET). Je v duchu toho, co požadoval Svaz měst a obcí ČR. Hranice, od které musí spolky nově evidovat příjmy z drobné vedlejší činnosti, se zvyšuje ze 175 tisíc Kč na 300 tisíc Kč. A do limitu příjmů se už nemusí, jako tomu bylo dosud, započítávat příjmy bezhotovostní, například pronájem hřiště placený bankovním převodem atp

17. 5. 2017 Zobrazit více

Města a obce: Lidé třídí odpadu víc a s větším zájmem

Každý občan České republiky loni v průměru vytřídil zhruba 56 kg papíru, plastů, skla, nápojových kartonů a kovů. Ve sběrných systémech obcí tak v roce 2016 skončilo téměř 210 tisíc tun papíru, více než 129 tisíc tun plastů, 128 tisíc tun skla a přes 4 tisíce tun nápojových kartonů. Lidé rovněž posbírali 115 tisíc tun kovových odpadů. Celkem tedy k recyklaci předali více než 586 tisíc tun komunálního odpadu, což je o 31 tisíc tun víc než v roce 2015. Vyplývá to z dat, která Svazu měst a obcí ČR poskytla společnost EKO‑KOM. Srovnáme-li roky 2015 a 2016, došlo celkem k 5,5% nárůstu vytříděného odpadu.

15. 5. 2017 Zobrazit více

OPŽP - Nabízí asistenční služby k IS KP14+

Operační program životního prostředí - Asistenční služba k IS KP14+

24. 4. 2017 Zobrazit více

Okresní hospodářská komora Příbram

Okresní hospodářská komora v Příbrami - aktuality na 13. týden

29. 3. 2017 Zobrazit více

Metodické příklady Ministerstva financí k elektronické evidenci tržeb pomohou nejen městům a obcím

Sérii příkladů, kdy se má a kdy se nemusí vést elektronická evidence tržeb (EET), dnes vydá Ministerstvo financí ve spolupráci s Finanční správou. Odpovídá na otázky měst a obcí i dalších subjektů, které s EET souvisí. Informace zazněly na dnešním jednání ministra financí Andreje Babiše s předsedou Svazu měst a obcí ČR Františkem Luklem.

16. 3. 2017 Zobrazit více

Okresní hospodářská komora Příbram

Aktuality OHK Příbram pro 11. týden

13. 3. 2017 Zobrazit více

Stránka