Navigace

Obsah

Logo SMOČR

Logo CSS

Aktuality


 

Stránka

EET: Soubor otázek a odpovědí SMO ČR

Co pro obce a příspěvkové organizace znamená zavedení elektronické evidence tržeb? SMO ČR se zeptal zástupců Generálního finančního ředitelství. Přečtěte si sadu našich otázek a odpovědí, které zpracovali Ing. Jiří Fojtík, ředitel sekce metodiky a výkonu daní, a Mgr. Kateřina Ptáková, vedoucí oddělení závislé činnosti a evidence tržeb.

3. 1. 2017 Zobrazit více

Obce a EET

Zavádění elektronické evidence tržeb vzbuzuje nemalé emoce. Nejinak tomu bylo i na naší celostátní finanční konferenci. Na základě vašich reakcí jsme proto požádali o spolupráci zástupce z Generálního finančního ředitelství Jiřího Fojtíka, aby se pro lepší pochopení této problematiky zaměřil na vybrané povinnosti samospráv. Spolu se svou kolegyní Kateřinou Ptákovou pro vás připravili jasné a pochopitelné zpracování této problematiky včetně nejběžnějších případů.

22. 12. 2016 Zobrazit více

Ministryně Valachová k podpoře technického vzdělávání

Praha, 13. prosince 2016 - Budoucnost technického vzdělávání 2016 se zaměřením na Kraj Vysočina byla tématem stejnojmenné konference, která se dnes konala v budově Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

14. 12. 2016 Zobrazit více

Šablony od A do Z

Článek Šablony OD A DO Z byl publikovaný v časopise Řízení školy č. 11/2016. Představuje přehled základních doporučení a rad, které by neměli opomenout ředitelé a ředitelky mateřských či základních škol, kteří by rádi zažádali o finanční podporu z OP VVV na aktivity uvedené ve výzvách na Šablony pro MŠ a ZŠ.

12. 12. 2016 Zobrazit více

Šablony a společné vzdělávání

Článek Ing. Jany Šmíd Winterové, MPA, ředitelky odboru řízení OP VVV s názvem Šablony a společné vzdělávání byl publikovaný v časopise Řízení školy č. 09/2016.

12. 12. 2016 Zobrazit více

Dotace na bezbariérové přístupy

Celkem dvaceti miliony korun hodlá Ministerstvo pro místní rozvoj v příštím roce pomoci městům a obcím v odstraňování bariér. O dotace z nového programu Bezbariérové obce 2017 je možné žádat od 5. prosince 2016 až do 31. ledna 2017.

5. 12. 2016 Zobrazit více

Upozornění pro žadatele – 50. výzva IROP "Udržitelná doprava - integrované projekty ITI"

ŘO IROP upozorňuje, že ke dni 29. listopadu 2016 byl vyvěšen platný revidovaný text výzvy č. 50 a příslušná specifická pravidla. Technickým nedopatřením nebyla dne 25. listopadu 2016 zveřejněna finální verze.

30. 11. 2016 Zobrazit více

SMO ČR - Kalkulačka RUD 2017 aktualizována

Blíží se období přípravy obecních rozpočtů na příští rok, využijte proto naši aktualizovanou kalkulačku předpokládaných daňových výnosů své obce v roce 2017. Je aktualizována k 15. listopadu 2016, vstupní údaje o očekávaných příjmech vycházejí z návrhu státního rozpočtu na rok 2017. Najdete ji na http://www.smocr.cz/kalkulacka-rud/.

21. 11. 2016

Zvýšení alokace 18. výzvy IROP „Podpora bezpečnosti dopravy a cyklodopravy“

Řídicí orgán IROP dne 14. listopadu 2016 navýšil alokaci ukončené 18. výzvy IROP „Podpora bezpečnosti dopravy a cyklodopravy“ s cílem urychlit proces schvalování úspěšných projektů.

15. 11. 2016 Zobrazit více

Nové výzvy pro předškolní vzdělávání

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo dvě výzvy na podání žádosti o podporu v rámci Integrovaného regionálního operačního programu. Cílem výzev je vybudování dostatečného množství kvalitních a cenově dostupných zařízení péče o děti v předškolním věku a umožnit tak rodičům těchto dětí snazší a lepší zapojení na trh práce. Výzvy jsou určené pro integrované projekty realizované v rámci Integrovaných teritoriálních investic (ITI) a Integrovaných plánů rozvoje území (IPRÚ) na území aglomerací, které si podporu předškolního vzdělávání stanovily jako jednu ze svých priorit. Celkem je v obou výzvách připraveno více než 872 mil. Kč. Příjem žádostí byl zahájen 1. 11. 2016.

3. 11. 2016 Zobrazit více

Stránka