Navigace

Obsah

Logo SMOČR

Logo CSS

Aktuality


 

Stránka

Seminář „Zabraňme vylidňování území, aneb jak zajistit jeho obslužnost“

SMO ČR Vás srdečně zve na seminář „Zabraňme vylidňování území, aneb jak zajistit jeho obslužnost“, který se uskuteční ve středu 15. března 2017 od 9.30 hodin, v Jednacím sále Valdštejnského paláce Senátu Parlamentu ČR. Pořádá jej Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí Senátu Parlamentu ČR ve spolupráci se Svazem.

1. 3. 2017 Zobrazit více

Jak vyhledávat ve Věstníku veřejných zakázek?

Věstník veřejný zakázek (VVZ) funguje podle nového zákona o zadávání veřejných zakázek od 7. 10. 2016. Přestože jde technicky o jiný systém, byl pro komfort uživatelů zachován shodný vzhled s předchozí verzí. Při přechodu na nový systém VVZ byla současně s úpravou způsobu uveřejňování v souvislosti s novou legislativou vylepšena funkce vyhledávání prostřednictvím CPV kódů, které jednoznačně definují předmět veřejné zakázky.

8. 2. 2017 Zobrazit více

Dotační program Ministerstva zemědělství na údržbu a obnovu hřbitovů

Jedná se o dotační program 129660 Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků Ministerstva zemědělství. Příjem žádosti je od 6.2.2017 a ukončení příjmu 24.2.2017. Dotace je schválena jako dvouleté financování, to znamená, že projekty,které budou schváleny v letošním roce, se mohou realizovat až do 30.09.2018. Mezi uznatelné náklady lze zařadit zejména údržbu a obnovu objektů nacházejících se uvnitř hřbitova, včetně márnic a jiných typů objektů a hlavní páteřní komunikace vedoucí od hlavní brány. Dotace je schválena na 6 let, výzvy budou vypisovány po tuto dobu každý rok. Výše dotace maximálně 70 % skutečně vynaložených, uznatelných výdajů projektu. Minimální částka 15.000,- Kč, maximální částka 700.000,- Kč.

2. 2. 2017 Zobrazit více

EET: Soubor otázek a odpovědí SMO ČR

Co pro obce a příspěvkové organizace znamená zavedení elektronické evidence tržeb? SMO ČR se zeptal zástupců Generálního finančního ředitelství. Přečtěte si sadu našich otázek a odpovědí, které zpracovali Ing. Jiří Fojtík, ředitel sekce metodiky a výkonu daní, a Mgr. Kateřina Ptáková, vedoucí oddělení závislé činnosti a evidence tržeb.

3. 1. 2017 Zobrazit více

Obce a EET

Zavádění elektronické evidence tržeb vzbuzuje nemalé emoce. Nejinak tomu bylo i na naší celostátní finanční konferenci. Na základě vašich reakcí jsme proto požádali o spolupráci zástupce z Generálního finančního ředitelství Jiřího Fojtíka, aby se pro lepší pochopení této problematiky zaměřil na vybrané povinnosti samospráv. Spolu se svou kolegyní Kateřinou Ptákovou pro vás připravili jasné a pochopitelné zpracování této problematiky včetně nejběžnějších případů.

22. 12. 2016 Zobrazit více

Ministryně Valachová k podpoře technického vzdělávání

Praha, 13. prosince 2016 - Budoucnost technického vzdělávání 2016 se zaměřením na Kraj Vysočina byla tématem stejnojmenné konference, která se dnes konala v budově Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

14. 12. 2016 Zobrazit více

Šablony od A do Z

Článek Šablony OD A DO Z byl publikovaný v časopise Řízení školy č. 11/2016. Představuje přehled základních doporučení a rad, které by neměli opomenout ředitelé a ředitelky mateřských či základních škol, kteří by rádi zažádali o finanční podporu z OP VVV na aktivity uvedené ve výzvách na Šablony pro MŠ a ZŠ.

12. 12. 2016 Zobrazit více

Šablony a společné vzdělávání

Článek Ing. Jany Šmíd Winterové, MPA, ředitelky odboru řízení OP VVV s názvem Šablony a společné vzdělávání byl publikovaný v časopise Řízení školy č. 09/2016.

12. 12. 2016 Zobrazit více

Dotace na bezbariérové přístupy

Celkem dvaceti miliony korun hodlá Ministerstvo pro místní rozvoj v příštím roce pomoci městům a obcím v odstraňování bariér. O dotace z nového programu Bezbariérové obce 2017 je možné žádat od 5. prosince 2016 až do 31. ledna 2017.

5. 12. 2016 Zobrazit více

Upozornění pro žadatele – 50. výzva IROP "Udržitelná doprava - integrované projekty ITI"

ŘO IROP upozorňuje, že ke dni 29. listopadu 2016 byl vyvěšen platný revidovaný text výzvy č. 50 a příslušná specifická pravidla. Technickým nedopatřením nebyla dne 25. listopadu 2016 zveřejněna finální verze.

30. 11. 2016 Zobrazit více

Stránka