Navigace

Obsah

Logo SMOČR

Logo CSS

Aktuality


 

Stránka

Aktualizace výzvy č. 52 Revitalizace vybraných památek II.

Řídicí orgán IROP oznamuje, že dne 27. října 2016 byl aktualizován text 52. výzvy Revitalizace vybraných památek II. a Specifická pravidla pro žadatele a příjemce 52. výzvy IROP.

1. 11. 2016 Zobrazit více

Více mateřských škol. Nové výzvy z IROP navýší kapacity pro předškolní vzdělávání

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo dvě výzvy na podání žádosti o podporu v rámci Integrovaného regionálního operačního programu. Cílem výzev je vybudování dostatečného množství kvalitních a cenově dostupných zařízení péče o děti v předškolním věku a umožnit tak rodičům těchto dětí snazší a lepší zapojení na trh práce. Výzvy jsou určené pro integrované projekty realizované v rámci Integrovaných teritoriálních investic (ITI) a Integrovaných plánů rozvoje území (IPRÚ) na území aglomerací, které si podporu předškolního vzdělávání stanovily jako jednu ze svých priorit. Celkem je v obou výzvách připraveno více než 872 mil. Kč. Příjem žádostí bude zahájen 10. 11. 2016

1. 11. 2016 Zobrazit více

Aktualizace Harmonogramu výzev na roky 2016 a 2017

Řídicí orgán oznamuje, že aktualizoval Harmonogramy výzev na rok 2016 a 2017. Harmonogramy jsou k dispozici na těchto odkazech:

1. 11. 2016 Zobrazit více

Jedna a čtvrt miliardy korun z OPŽP na prevenci proti povodním i suchu. Příjem žádostí startuje 1. listopadu

Ministerstvo životního prostředí spolu se Státním fondem životního prostředí ČR vyhlašují dvě nové výzvy v Operačním programu Životní prostředí 2014–2020 zaměřené na protipovodňové projekty a efektivnější hospodaření se srážkovou vodou. Zájemci o dotaci si mezi sebou rozdělí celkem 1,25 miliardy korun. Příjem žádostí startuje 1. listopadu a poběží až do 5. ledna příštího roku.

1. 11. 2016 Zobrazit více

Aktualizace výzev č. 32, 33, 46 a 47 z oblasti Vzdělávání a č. 5 z oblasti Zdravotnictví IROP

Řídicí orgán IROP provedl aktualizaci Specifických pravidel pro žadatele a příjemce a jejich příloh k výzvám č. 32, 33, 46 a 47 z oblasti Vzdělávání IROP a dále aktualizaci jak Specifických pravidel včetně jejich příloh, tak i textu výzvy č. 5 z oblasti Zdravotnictví.

19. 10. 2016 Zobrazit více

Aktualizovaná Obecná pravidla pro žadatele a příjemce

Řídicí orgán IROP vydává aktualizovaná Obecná pravidla pro žadatele a příjemce, verze 1.6, k 27. září 2016.


Hlavními důvody pro revizi Obecných pravidel, mimo jiné, jsou:doplnění povinnosti doložení skutečného majitele,
komplexní úpravy v kapitolách Investiční plánování a zadávání zakázek a Hodnocení a výběru projektů,
úprava lhůt a pravidel pro monitorování projektů,
doplnění nových příloh.

29. 9. 2016 Zobrazit více

Státní fond životního prostředí ČR nabízí zvýhodněné půjčky

Státní fond životního prostředí ČR nabízí zvýhodněné půjčky na pokrytí povinné finanční spoluúčasti u zmíněných projektů na další zpracování a využití odpadů. Čerpání aktuálně nabízených zvýhodněných půjček je podmíněno získáním dotace ve 41. výzvě Operačního programu Životní prostředí. Zájemci o půjčku s fixním úrokem již od 0,45 procenta o ni mohou požádat současně s žádostí o dotaci z programu i dodatečně.

27. 9. 2016 Zobrazit více

Aktualizace ve výzvách č. 32 a 33 "Infrastruktura středních škol a vyšších odborných škol (SVL)

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR jako Řídicí orgán IROP vydává aktualizaci textů výzev a Specifických pravidel 32. výzvy IROP „Infrastruktura středních škol a vyšších odborných škol“ a 33. výzvy IROP „Infrastruktura středních škol a vyšších odborných škol (SVL)“.
Hlavním důvodem aktualizace Specifických pravidel je rozlišení kritérií přijatelnosti na kritéria napravitelná a nenapravitelná

23. 9. 2016 Zobrazit více

Seznam míst zpětného odběru pneumatik dle MŽP

Nevíte, kam s vysloužilými pneumatikami? Podívejte se na seznam míst, kde vám je bezplatně odeberou.

23. 9. 2016 Zobrazit více

Dalších 5 miliard z OPŽP do vodohospodářské infrastruktury a na zajištění pitné vody v období sucha

Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci se Státním fondem životního prostředí ČR vyhlásilo tři nové výzvy v Operačním programu Životní prostředí 2014–2020. Necelých 5 miliard korun z peněz EU půjde na projekty, které zlepší vodohospodářskou infrastrukturu v ČR, zamezí nedostatku pitné vody v období sucha a zlepší úroveň čištění odpadních vod. Příjem žádostí startuje 17. října a potrvá až do 19. ledna příštího roku.

19. 9. 2016 Zobrazit více

Stránka