Navigace

Obsah

Logo SMOČR

Logo CSS

Aktuality


 

Stránka

Aktualizace 22. výzvy IROP "Telematika pro veřejnou dopravu"

Řídicí orgán IROP informuje o aktualizaci Specifických pravidel a textu 22. výzvy IROP. Dále uveřejňuje přehled stavu žádostí o podporu ve 22. výzvě
Řídicí orgán IROP oznamuje, že dne 23. března 2017 došlo k navýšení alokace 22. výzvy IROP s názvem „Telematika pro veřejnou dopravu“. V souvislosti s tímto krokem došlo ke změně textu výzvy č. 22 a k vydání aktualizace Specifických pravidel pro žadatele a příjemce s platností od 23. března 2017.

28. 3. 2017 Zobrazit více

Workshopy pro efektivní řízení obce

Ministerstvo financí nabízí zástupcům obcí možnost školení v oblasti řízení a kontroly veřejných financí. Tyto workshopy jsou určeny především starostům a zaměstnancům obecních úřadů – např. účetním, interním auditorům, kontrolorům a měly by pomoci k lepší orientaci v legislativních požadavcích, které jsou/budou na obce kladeny. Cílem workshopů bude také ukázat jak naplnit zákonné požadavky tak aby se staly nástrojem při řízení obce.

28. 3. 2017 Zobrazit více

Jak se připravit na předškolní vzdělávání II.

MŠMT připravilo informační materiál k předškolnímu vzdělávání, který je zaměřen na zákonné zástupce, zřizovatele a ředitele MŠ. Materiál se týká především povinného předškolního vzdělávání, nárokovosti dětí na předškolní vzdělávání a spádovosti mateřských škol. Svaz také jednal s MŠMT o kapacitě mateřských škol. Z jednání vyplynulo, že třídy MŠ mají být nastaveny na 24 dětí a že MŠMT dohlédne na to, aby krajské úřady financování v tomto duchu dodržovaly. Ony 4 místa na výjimku pak mají sloužit k pokrytí nepředvídaných přijetí nebo návratu dětí z individuálního vzdělávání.

28. 3. 2017 Zobrazit více

Soubor specializovaných map

Ministerstvo vnitra zveřejnilo soubor specializovaných map s odborným obsahem. Upozorňujeme hlavně na mapy krajů (soubory s označením 2B.0 až 13), které zobrazují změny počtu obyvatel, resp. změny počtu pracovních míst v jednotlivých obcích.

28. 3. 2017 Zobrazit více

Jak se připravit na předškolní vzdělávání I.

V letošním roce startuje povinné předškolní vzdělávání a s tím souvisí povinnost stanovit školské spádové obvody i pro mateřské školy. Ministerstvo vnitra připravilo metodický materiál, kde se mimo jiné negativně vyjadřuje ke stanovení jednoho školského spádového obvodu pro více škol. Nicméně, pokud si město nebo obec takto nastaví školský spádový obvod obecně závaznou vyhláškou, což dokládá například obecně závazná vyhláška statutárního města Prostějova, ministerstvo vnitra takovou vyhlášku potvrdí, protože není v rozporu se zákonem. Vzhledem k tomu, že se množí dotazy na stanovování školských obvodů, uvádíme následující stručné informace (podrobně v přiloženém materiálu):

28. 3. 2017 Zobrazit více

Novela rozpočtových pravidel zprůhlední poskytování dotací ze státního rozpočtu

Vláda ve středu 22. března 2017 schválila návrh novely zákona o rozpočtových pravidlech, kterou Ministerstvo financí reaguje mimo jiné na rozsudek Nejvyššího správního soudu, který se zabýval vztahem mezi správním řádem a rozpočtovými pravidly ve věci úpravy procesu poskytování dotací.

23. 3. 2017 Zobrazit více

Centrum pro regionální rozvoj České republiky zahájilo sérii seminářů pro příjemce dotací z IROP

Centrum zahájilo sérii seminářů pro příjemce, týkající se nejexponovanějších fází administrace projektů. Semináře budou zaměřeny na administraci Žádostí o změnu a Žádosti o platbu.

23. 3. 2017 Zobrazit více

Neziskové organizace evidují pouze příjmy z podnikání

Finanční správa vydává na základě četných dotazů z řad poplatníků spadajících do neziskového sektoru sborník typických příkladů, který vysvětluje základní pravidla pro povinnosti, které těmto subjektům mohou vzniknout v souvislosti s elektronickou evidencí tržeb.

16. 3. 2017 Zobrazit více

Metodické příklady Ministerstva financí k elektronické evidenci tržeb pomohou nejen městům a obcím

Sérii příkladů, kdy se má a kdy se nemusí vést elektronická evidence tržeb (EET), dnes vydá Ministerstvo financí ve spolupráci s Finanční správou. Odpovídá na otázky měst a obcí i dalších subjektů, které s EET souvisí. Informace zazněly na dnešním jednání ministra financí Andreje Babiše s předsedou Svazu měst a obcí ČR Františkem Luklem.

16. 3. 2017 Zobrazit více

Okresní hospodářská komora Příbram

Aktuality OHK Příbram pro 11. týden

13. 3. 2017 Zobrazit více

Stránka