Navigace

Obsah

Logo SMOČR

Logo CSS

Aktuality


 

Stránka

Seminář týkající se architektury venkovského charakteru prostoru mezi domy

Dobrovolný svazek obcí ORP Příbram a město Příbram, si Vás dovolují pozvat na seminář týkající se architektury venkovského charakteru prostoru mezi domy, který se koná dne 7.4.2016.

22. 3. 2016 Zobrazit více

NEJČASTĚJŠÍ POCHYBENÍ PŘI PODÁNÍ ŽÁDOSTI O PODPORU V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, PRIORITNÍ OSA 1, SPECIFICKÝ CÍL 1.4, AKTIVITA 1.4.3

S ohledem na zjištění učiněná při posuzování projektů podaných v rámci 4. výzvy OPŽP, prioritní osa 1, specifický cíl 1.3, aktivita 1.4.3, uveřejňujeme informaci o nejčastějších pochybeních při podání žádosti o podporu.

21. 3. 2016 Zobrazit více

Státní fond životního prostředí ČR nabízí zvýhodněné půjčky pro vodohospodářské projekty a projekty zaměřené na energetické úspory u veřejných budov.

O zvýhodněné půjčky mohou již nyní žádat úspěšní žadatelé ve 21. a 22. výzvě a ve stále běžící 19. výzvě Operačního programu Životní prostředí, která končí 15. dubna letošního roku. O půjčku je možné požádat až do konce roku 2016 buď současně s podáním žádosti o dotaci z programu, nebo samostatně - například po výběru zhotovitele pro zajištění vyšší potřeby zdrojů, než bylo deklarováno.

2. 3. 2016 Zobrazit více

Na modernější a dostupnější systémy veřejné správy je z IROP připraveno 1,3 miliardy korun

Závěrem měsíce Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlašuje novou výzvu k předkládání projektů v Integrovaném regionálním operačním programu. Na projekty v oblasti elektronizace veřejné správy je připraveno více než 1,3 miliardy korun. Od příštího týdne mohou zájemci žádat o podporu.

26. 2. 2016 Zobrazit více

DALŠÍCH 1,65 MILIARDY NA PROTIPOVODŇOVÉ PROJEKTY Z OPŽP 2014-2020

Ministerstvo životního prostředí spolu se Státním fondem životního prostředí ČR dnes vyhlašují dvě výzvy v Operačním programu Životní prostředí 2014-2020 se zaměřením na protipovodňové projekty. Pro žadatele je připravena celková dotace z EU prostředků ve výši 1,65 miliard korun a žádosti bude Státní fond životního prostředí přijímat od 1. března do 31. května letošního roku

10. 2. 2016 Zobrazit více

Stránka