Navigace

Obsah

Logo SMOČR

Logo CSS

Aktuality


 

Stránka

Navýšení alokací výzev IROP „Rozvoj sociálních služeb“ a „Rozvoj infrastruktury komunitních center“

Řídicí orgán IROP oznamuje, že s ohledem na urychlení procesu schvalování úspěšných projektů u výzev IROP č. 29 „Rozvoj sociálních služeb“ a 38 „Rozvoj infrastruktury komunitních center“ a snížení počtu žádostí o přezkum po fázi věcného hodnocení u výzev IROP č. 30 „Rozvoj sociálních služeb v sociálně vyloučených lokalitách“ a 39 „Rozvoj infrastruktury komunitních center pro SVL“ (u všech výzev došlo k značnému převisu projektových žádostí nad alokaci výzev) se ŘO IROP rozhodl dne 9. 2. 2017 navýšit alokace.

16. 2. 2017 Zobrazit více

Masivní zájem o dotace na základní školy z IROP – projekty za 9,5 miliardy

Ministerstvo pro místní rozvoj ukončilo dne 14. února ve 14 hod. příjem žádostí ve výzvách Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) na podporu projektů infrastruktury základních škol. Zaznamenali jsme více než pětinásobný zájem o projekty základních škol z území obcí s rozšířenou působností se sociálně vyloučenými lokalitami, než představuje alokovaná částka.

16. 2. 2017 Zobrazit více

Ministerstvo vnitra zřizuje školám datové schránky

Ministerstvo vnitra rozšiřuje okruh subjektů, kterým do 1. 7. 2017 zřídí datovou schránku orgánu veřejné moci, o školy a školská zařízení. Jejich prostřednictvím mohou být školám doručovány dokumenty, které budou mít stejnou platnost jako dokumenty v listinné podobě podepsané vlastní rukou. Vedení školy bude mít povinnost datovou schránku využívat.

15. 2. 2017 Zobrazit více

Krajská setkání 2017

Každoroční setkání jsou neocenitelnou výměnou informací mezi starosty, kteří mají zkušenosti z praxe, a odbornými pracovníky Kanceláře Svazu, kteří zase přinášejí novinky z různých jednání na ministerstvech a dalších centrálních institucích. Cílem je získat názory a podněty starostů k aktuálně projednávaným tématům a ty pak využít při formulování stanovisek Svazu. Účast na setkání je bezplatná po registraci (odkaz je níže v tabulce u jednotlivých míst).

13. 2. 2017 Zobrazit více

Seminář „Zabraňme vylidňování území, aneb jak zajistit jeho obslužnost“

Svaz měst a obcí ČR zve na seminář „Zabraňme vylidňování území, aneb jak zajistit jeho obslužnost“, který se uskuteční ve středu 15. března 2017 od 9.30 hodin, v Jednacím sále Valdštejnského paláce Senátu Parlamentu ČR. Pořádá jej Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí Senátu Parlamentu ČR ve spolupráci se Svazem.

13. 2. 2017 Zobrazit více

Aktualizace 20. výzvy IROP "Nízkoemisní a bezemisní vozidla"

Řídicí orgán IROP informuje o aktualizaci specifických pravidel a textu 20. výzvy IROP. Dále uveřejňuje přehled stavu žádostí o podporu ve 20. výzvě

13. 2. 2017 Zobrazit více

Termín příjmu žádostí o stanice integrovaného záchranného systému v IROP bude zkrácen

Ministerstvo pro místní rozvoj vydalo aktualizaci výzvy Integrovaného regionálního operačního programu, která se týká podpory na stanice integrovaného záchranného systému (IZS). Příjem žádostí bude zkrácen o 10 měsíců. Důvodem je počet žádostí o podporu, který již nyní převyšuje alokaci celé výzvy.

13. 2. 2017 Zobrazit více

Jak vyhledávat ve Věstníku veřejných zakázek?

Věstník veřejný zakázek (VVZ) funguje podle nového zákona o zadávání veřejných zakázek od 7. 10. 2016. Přestože jde technicky o jiný systém, byl pro komfort uživatelů zachován shodný vzhled s předchozí verzí. Při přechodu na nový systém VVZ byla současně s úpravou způsobu uveřejňování v souvislosti s novou legislativou vylepšena funkce vyhledávání prostřednictvím CPV kódů, které jednoznačně definují předmět veřejné zakázky.

8. 2. 2017 Zobrazit více

Aktualizace výzev č. 46 a 47 IROP „Infrastruktura základních škol (SVL)“

Řídicí orgán IROP oznamuje, že byla vydána aktualizace Specifických pravidel pro žadatele a příjemce s platností od 7. února 2017 u výzvy č. 46 „Infrastruktura základních škol“ a u výzvy č. 47 „Infrastruktura základních škol SVL“.

8. 2. 2017 Zobrazit více

Ministerstvo životního prostředí připravuje národní výzvu LIFE

Řešte environmentální problém a získejte až 150 000 Kč na přípravu svého projektu a až 10 000 000 Kč na jeho kofinancování ze zdrojů Ministerstva životního prostředí.

Jak a kdy?
Očekávané vyhlášení národní výzvy LIFE: 2. polovina března 2017
Ukončení národní výzvy LIFE: 2. polovina června 2017
Konečný termín předložení Vašeho projektu do evropské výzvy: září 2017

7. 2. 2017 Zobrazit více

Stránka