Navigace

Obsah

Logo SMOČR

 

Aktuality


 

Stránka

Okresní hospodářská komora Příbram

Aktuality OHK v Příbrami - 41. týden

8. 10. 2018 Zobrazit více

SMO ČR - Oznámení o střetu zájmu po volbách

V souvislosti s komunálními volbami je třeba pamatovat na povinnost veřejných funkcionářů podat výstupní oznámení do Centrálního registru oznámení (dále jen „CRO“) při ukončení funkce a vstupní oznámení do CRO při vzniku funkce. V případě, že v oznámení budou uvedeny zjevně nepřesné, neúplné nebo nepravdivé údaje nebo oznámení nebude podáno ve stanovené lhůtě, hrozí pokuta v rozmezí 1 000 - 50 000 Kč. Pokuty tak mohou být citelné, proto je třeba být připraven, k čemuž má napomoci náš stručný návod na podání výstupních/vstupních oznámení do CRO, který je níže ke stažení.

3. 10. 2018 Zobrazit více

Okresní hospodářská komora Příbram

Aktuality OHK Příbram - 40. týden

2. 10. 2018 Zobrazit více

Vyhlášení 1. otevřené výzvy Fondu pro bilaterální vztahy v rámci programového období FM EHP/Norska 2014 – 2021

Ministerstvo financí – Národní kontaktní místo pro Fondy EHP a Norska v ČR vyhlásilo dne 31. srpna 2018 první Otevřenou výzvu pro předkládání žádostí o grant na bilaterální iniciativy z Fondu pro bilaterální v rámci Fondů EHP a Norska 2014-2021. Cílem Fondu je podpořit vzájemnou spolupráci mezi subjekty z České republiky a Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Své grantové žádosti mohou předkládat také obce a města pro své záměry spolupráce s partnery z donorských zemí. Žádosti mohou být předkládány průběžně od data vyhlášení otevřené výzvy až do 30. srpna 2019, nebo do vyčerpání alokace výzvy.

18. 9. 2018 Zobrazit více

Pozvánka na seminář „Elektronické zadávání a odpovědné zadávání veřejných zakázek

Elektronizace veřejných zakázek podle zákona 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek s datem účinnosti od 18. října 2018.

13. 9. 2018 Zobrazit více

SMO ČR - Směrnice Ministerstva financí o postupu obcí a krajů při financování voleb

Ministerstvo financí připravilo v dohodě s Ministerstvem vnitra směrnici č. j. MF-6 629/2018/1203, kterou se mění směrnice č. j. MF – 62 970/2013/12 – 1204, o postupu obcí a krajů při financování voleb. Směrnice č. j. MF – 6 629/2018/1203 nabyla účinnosti zveřejněním ve Věstníku vlády pro orgány krajů a orgány obcí, částce 5/2018, dne 10. září 2018

11. 9. 2018 Zobrazit více

Okresní hospodářská komora Příbram

Aktuality OHK v Příbram na 33. - 34. týden

14. 8. 2018 Zobrazit více

Okresní hospodářská komora Příbram

Aktuality OHK v Příbrami - 31. - 32. týden

30. 7. 2018 Zobrazit více

Aktualizace Pravidel pro žadatele a příjemce podpory z OPŽP

Státní fond životního prostředí ČR informuje o aktualizaci Pravidel pro žadatele a příjemce podpory v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014-2020 s účinností od 25. 7. 2018.

25. 7. 2018 Zobrazit více

Oblasti zpracování osobních údajů – výčet významných zákonných agend

Na webu Úřadu pro ochranu osobních údajů je k dispozici výčet nejdůležitějších zákonných agend a právních předpisů, které souvisejí se zpracováním osobních údajů. Naleznete zde oblasti zpracování osobních údajů, kterými se obce řídí při své činnosti, jako jsou například oblasti: archivnictví, daně, doprava, e-government, evidence obyvatel a matriky, rodná čísla, osobní doklady, kamerové systémy, poskytování informací veřejnou správou, veřejné rejstříky a evidence, pracovněprávní vztahy, sociální zabezpečení, školství, územní samospráva, volby a další. Tento výčet můžete využít jako pomůcku při hledání právního titulu pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje při zpracování osobních údajů v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR.

25. 7. 2018 Zobrazit více

Stránka