Navigace

Obsah

Logo SMOČR

Logo CSS

Aktuality


 

Stránka

Společné prohlášení organizací hájících zájmy měst a obcí V ČR

Na základě veřejně dostupných informací z projednávání rozpočtové kapitoly Ministerstva pro místní rozvoj pro rok 2018 mezi paní ministryní Karlou Šlechtovou a panem mininstrem financí Ivanem Pilným, je zatím výsledek takový, že budou pravděpodobně kráceny peníze do kapitoly MMR na státní dotace pro rozvoj venkova pro rok 2018, a to i pod úroveň roku 2017 (cca 500 mil. Kč). Tento prozatímní výsledek je nepřijatelný a velmi paradoxní, jelikož je zřejmé z poměrů alokace příslušných dotačních výzev a podaných žádostí od obcí, že peněz do národního dotačního programu na podporu obnovy venkova řízeného MMR by mělo naopak razantněji přibývat, jelikož jde o jednoduchý a dosažitelný dotační titul pro venkovské obce do 3. tis. obyvatel.

17. 8. 2017 Zobrazit více

Aktualizace výzvy č. 70 IROP „Vybrané úseky silnic II. a III. třídy - II“

Řídicí orgán IROP vydává dne 16. 8. 2017 aktualizaci Specifických pravidel pro žadatele a příjemce 70. výzvy IROP „Vybrané úseky silnic II. a III. třídy - II“ v rámci specifického cíle 1.1 „Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T“.

17. 8. 2017 Zobrazit více

OPŽP zveřejňil novou verzi Závazných pokynů pro specifický cíl 2.1

K 16. 8. 2017 došlo k aktualizaci dokumentu Závazné pokyny pro specifický cíl 2.1 v 16. výzvě Operačního programu Životní prostředí.
Změny se týkají obsahu kapitoly 8 o nesrovnalostech a jejich řešeních, konkrétně byly přidány postupy při pochybeních a informace o univerzálním účtu Ministerstva financí ČR – Platebně certifikačního orgánu.

17. 8. 2017 Zobrazit více

Upřesňující informace k problematice celoplošného dopadu informačních systémů organizačních složek státu a jejich příspěvkových organizací ve výzvách

V souvislosti s častými dotazy zejména ze strany zdravotnických zařízení na nutnost celoplošného dopadu podporovaných informačních systémů organizačních složek státu (OSS) a příspěvkových organizací organizačních složek státu (PO OSS) u výzev č. 23 a č. 26 vydává ŘO IROP následující upřesnění.

16. 8. 2017 Zobrazit více

Aktuality Okresní hospodářské komory v Příbrami

Aktuality OHK v Příbrami - 33. a 34 .týden

14. 8. 2017 Zobrazit více

Aktualizace výzvy IROP č. 53 "Udržitelná doprava – Integrované projekty CLLD"

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR jako Řídicí orgán IROP oznamuje, že dne 8. srpna 2017 byla vydána revize 53. výzvy IROP „Udržitelná doprava – Integrované projekty CLLD“ a Specifických pravidel pro žadatele a příjemce k této výzvě – vydání 1.1.

9. 8. 2017 Zobrazit více

330 milionů korun z integrovaných nástrojů na bezpečnost dopravy, rozvoj cyklostezek a školy

Nové chodníky, cyklostezky, nízkopodlažní trolejbusy, tramvaje či modernizované střední školy. Na to vše se mohou těšit obyvatelé v aglomeracích Brna, Olomouce a Plzně. V minulých týdnech byly totiž schváleny první projekty v Integrovaném regionálním operačním programu (IROP) v rámci tzv. integrovaných nástrojů (IN) v celkové částce převyšující 330 mil. Kč. Jedná se o programy zaměřené na modernizaci základních a středních škol, vozových parků, na bezpečnost dopravy a v neposlední řadě i rozvoj cyklostezek.

9. 8. 2017 Zobrazit více

Aktualizace výzvy IROP č. 50 „Udržitelná doprava – Integrované projekty ITI“

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR jako Řídicí orgán IROP oznamuje, že dne 4. srpna 2017 byla vydána revize 50. výzvy IROP „Udržitelná doprava – Integrované projekty ITI“.

7. 8. 2017 Zobrazit více

Aktualizace výzvy IROP č. 51 „Udržitelná doprava – Integrované projekty IPRÚ“

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR jako Řídicí orgán IROP oznamuje, že dne 4. srpna 2017 byla vydána revize 51. výzvy IROP „Udržitelná doprava – Integrované projekty IPRÚ“.

7. 8. 2017 Zobrazit více

Semináře "Finančně dostupné bydlení"

V městech s dobrou nabídkou pracovních příležitostí prudce rostou prodejní ceny bytů nebo jejich nájmů, a naopak chybí nabídka finančně dostupného nájemného bydlení pro domácnosti se středními a nižšími příjmy. Identifikace nástrojů, jak umožnit důstojné a vyhovující bydlení méně majetným občanům představuje velkou výzvu jak pro veřejnou správu, tak pro soukromé investory a společnosti ve stavebním sektoru. Společně by mohl spolupracovat na realizaci finančně dostupného bydlení.Tomuto tématu se budou věnovat semináře o finančně dostupném bydlení, které s podporou Svazu měst a obcí ČR organizuje Agentura pro finančně dostupné bydlení. (AFDB).

3. 8. 2017 Zobrazit více

Stránka