Navigace

Obsah

Logo SMOČR

 

Aktuality


 

Stránka

SMO ČR - Úspory energie v obcích a snížení světelného znečištění

Rekonstruovat veřejné osvětlení, snížit spotřebu energie a zároveň minimalizovat světelné znečištění ve větší míře než doposud mohou obce a města díky novým dotačním výzvám z dílny Ministerstva životního prostředí a Ministerstva průmyslu a obchodu. Přijďte si poslechnout, jak velkou dotaci můžete získat na rekonstrukci veřejného osvětlení z programu EFEKT a z Národního programu Životní prostředí (NPŽP) nebo na rekonstrukci veřejných budov z Operačního programu Životní prostředí. Dozvíte se také, jakým způsobem vám dotace pomůže snížit či předejít světelnému znečištění ve vaší obci.

14. 8. 2018 Zobrazit více

Okresní hospodářská komora Příbram

Aktuality OHK v Příbram na 33. - 34. týden

14. 8. 2018 Zobrazit více

1,3 miliardy korun z OPŽP pomůžou k lepší recyklaci odpadů

Dvě nové dotační výzvy z Operačního programu Životní prostředí vyhlašuje Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci se Státním fondem životního prostředí ČR. Obcím, městům, firmám a dalším zájemcům nabízí celkově 1,3 miliardy korun na projekty zaměřené na odpadové hospodářství, recyklaci a opětovné využití komunálního odpadu. Příjem žádostí v obou výzvách startuje 3. září.
Třídění, recyklace a opětovné vyžívání výrobků prospívá životnímu prostředí i ekonomice. Evropské peníze pomáhají městům a obcím zlepšit třídění a svoz komunálního odpadu, rozšířit sběrné dvory, pořídit či modernizovat třídicí linky a zařízení na energetické zpracování odpadu, například pomocí bioplynových stanic.

6. 8. 2018 Zobrazit více

Dalších téměř 5 miliard na 400 projektů z OPŽP, nejvíce peněz míří na vodu a boj se suchem

Obce se mohou pustit do stavby nových vodovodů, sběrných dvorů, třídicích linek, pasivních budov, výsadby zeleně nebo zateplení školek. Ministerstvo životního prostředí schválilo dotace více než čtyřem stovkám projektů ze 17 výzev Operačního programu Životní prostředí. Významná finanční pomoc půjde i na snížení prašnosti průmyslových podniků nebo na úpravu kvality pitné vody. Mezi žadatele bylo rozděleno celkem 4,8 miliardy korun.

6. 8. 2018 Zobrazit více

OPŽP - Seminář o dotacích na veřejné osvětlení a úsporu energií

Plánujete ve svém městě či obci rekonstrukci veřejného osvětlení nebo obecních a veřejných budov? Přijďte se informovat, jaké dotační možnosti vám nabízí rezorty životního prostředí a průmyslu.
Na půldenním bezplatném semináři zjistíte, jak velkou dotaci můžete získat na rekonstrukci veřejného osvětlení z programu EFEKT či Národního programu Životní prostředí nebo na energeticky úsporné renovace budov z Operačního programu Životní prostředí. Prostor bude i pro vaše dotazy a individuální konzultace s odborníky Státního fondu životního prostředí ČR a MPO.

6. 8. 2018 Zobrazit více

MŽP vyhlásilo výzvu na zpracování studií systémů sídelní zeleně s následnou realizací. Obce si mohou rozdělit 119 milionů korun

Od 1. srpna mohou obce žádat o podporu na pořízení či aktualizaci studií systému sídelní zeleně a také na následnou úpravu ploch veřejné zeleně, které by z této studie vyplynuly.
Studie musí být zpracována podle Osnovy a metodického rámce, zveřejněné na stránkách www.opzp.cz. Účelem studie je poskytnout obcím koncepční dokument pro funkční řešení zeleně v sídle tak, aby se zajištila dlouhodobá ochrana ploch zeleně a docházelo ke zvyšování ekologické stability sídel. Studie slouží také jako odborný podklad pro pořizování územně plánovací dokumentace či jejích změn a jako podklad pro ochranu, správu a péči o zeleň.
Obce mohou do výzvy č. 115 předkládat také projekty na úpravy zeleně, které již z vypracované studie systému sídelní zeleně vyplývají – zpracování či aktualizace studie tedy není nutnou součástí žádosti.
Výše podpory, kterou lze v rámci výzvy získat, je 85 % celkových způsobilých výdajů. Na výzvu se vztahuje nově platná 18. verze Pravidel pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP, v níž došlo ke zjednodušení předkládaných povinných příloh.
Výzva je otevřena do 2. ledna 2020.

2. 8. 2018 Zobrazit více

Okresní hospodářská komora Příbram

Aktuality OHK v Příbrami - 31. - 32. týden

30. 7. 2018 Zobrazit více

SMO ČR: Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města

novela rozšiřující pravomoci NKÚ jde na vládu s rozporem. Podívejte se na diskuzi v redakci Moderní obce s prezidentem NKÚ Miloslavem Kalou a naším výkonným ředitelem Pavlem Drahovzalem.

30. 7. 2018 Zobrazit více

Ministerstvo zahraničí přislíbilo zpřístupnit více dotačních titulů obcím!

Dne 3. července 2018 se v Černínském paláci uskutečnilo jednání náměstka ministra Martina Tlapy se zástupci platforem o posílení vzájemné spolupráce v oblasti zahraniční rozvojové spolupráce (dále ZRS) mezi veřejným, neziskovým a soukromým sektorem.

30. 7. 2018 Zobrazit více

Informace o účasti na nemocenském pojištění členů volebních komisí a o placení pojistného na sociální pojištění z jejich zvláštních odměn v roce 2018

Členové okrskových volebních komisí a zvláštních okrskových volebních komisí a jejich zapisovatelé (dále jen „členové volební komise“) se podle zákona o nemocenském pojištění považují za zaměstnance. Ze zvláštní odměny člena volební komise se odvádí pojistné na sociální pojištění, pokud je tento zaměstnanec z činnosti člena volební komise účasten nemocenského pojištění.

30. 7. 2018 Zobrazit více

Stránka