Navigace

Obsah

Logo SMOČR

 

Aktuality


 

Stránka

Pozvánka na oslavy výročí obce Vrančice

Obec Vrančice pořádá dne 26.května 2018 od 13:00 hodin oslavy 765 let výročí první písemné zmínky o obci spojené se setkáním rodáků a přátel obce.

21. 5. 2018 Zobrazit více

Obce a architekti se mohou opět hlásit do soutěže Architekt obci

Soutěž Architekt obci, která oceňuje spolupráci mezi architekty a samosprávou, vstoupila 10. května do druhého ročníku. Jedná se o podkategorii soutěže, Architekt roku a klade si za cíl ocenit dlouholetou spolupráci mezi architektem a samosprávou, kdy je hodnocena kvalita architektonického či urbanistického řešení, jeho udržitelnost, výběr a koncepce místa, vzájemná spolupráce, komunikace s místními obyvateli a v neposlední řadě přínos pro kvalitu života obyvatel. Vypisovateli této soutěže jsou Svaz měst a obcí ČR, Ministerstvo pro místní rozvoj a časopis Moderní obec, jež se rozhodli společně namotivovat architekty i samosprávu k dlouhodobější a koncepčnější spolupráci při přestavbách obcí a měst.

17. 5. 2018 Zobrazit více

Zveřejnění kontaktů na pověřence a jejich sdělení dozorovému úřadu

Některým správcům a zpracovatelům vznikne účinností obecného nařízení o ochraně osobních údajů povinnost jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů. V této souvislosti jsou dle článku 37 odst. 7 obecného nařízení povinni jak zveřejnit kontaktní údaje na pověřence, tak je i sdělit dozorovému úřadu tzn. Úřadu pro ochranu osobních údajů.

17. 5. 2018 Zobrazit více

Svaz odmítá paušální redukci matričních úřadů

O záměru ministerstva vnitra zavřít matriční úřady píší pondělní Hospodářské noviny (Ministerstvo vnitra plánuje zavřít téměř třetinu matrik. Úředníci nemají dostatek práce a jsou drazí a informaci zveřejnila i Mladá fronta Dnes (Ministerstvo vnitra chce kvůli úsporám zavřít přes 400 matrik).

17. 5. 2018 Zobrazit více

Poskytování činnosti pověřence obcí jiné obci – vzor smlouvy

Ministerstva vnitra zpracovalo vzorovou smlouvu o zajištění činnosti pověřence pro ochranu osobních údajů v případě, že činnost pověřence zajišťuje obci jiná obec. Vzor smlouvy se stáhněte níže anebo na webu Ministerstva vnitra.

9. 5. 2018 Zobrazit více

Změny v podpoře z OPŽP formou inovativních finančních nástrojů

Aktualizace se dočkala první výzva na poskytování prostředků z Operačního programu Životní prostředí formou tzv. inovativních finančních nástrojů. S účinností od 23. dubna 2018 se rozšiřují podporované oblasti a prodlužuje doba pro podávání žádostí.

Inovativní finanční nástroje (IFN) představují nový, účinnější způsob využívání finančních prostředků z Evropských strukturálních a investičních fondů. Aktuální změny se dotýkají výzvy č. 1/2017 IFN – výhodné půjčky ze zdrojů EU určené na snižování environmentálních rizik, která může být kombinována s dotací z prostředků Státního fondu životního prostředí ČR.

7. 5. 2018 Zobrazit více

Vnitřní směrnice obce se veřejně nevyhlašují – to platí i pro směrnici k ochraně osobních údajů dle GDPR

Vnitřní směrnice obce jsou interními akty řízení mající zásadně interní charakter, závazný pouze směrem dovnitř v rámci vztahů nadřízenosti a podřízenosti, a proto se veřejně nevyhlašují. Tyto předpisy vydávají obce pro své pracovníky a podřízené složky a jsou závazné pouze pro tyto subjekty, pro které konkretizují jejich oprávnění a stanovují povinnosti. Adresáti těchto povinností musí být s vnitřním předpisem vhodně seznámeni a předpis musí být pro ně vždy dostupný, avšak automaticky to neznamená, že každou směrnici bude schvalovat zastupitelstvo anebo bude dokonce vyvěšena na úřední desce, jako je tomu u obecně závazných vyhlášek obce. Ty jsou oproti směrnicím naopak obecně závazným právním předpisem, který zavazuje neomezený okruh adresátů vně veřejné správy, a podmínkou jejich platnosti je jejich vyhlášení po dobu 15 dnů na úřední desce úřadu.

30. 4. 2018 Zobrazit více

SMO ČR - Ve střetu zájmů a rozumu v Poslanecké sněmovně zdravý rozum zvítězil

SMO ČR pozitivně hodnotí novelu zákona o střetu zájmů, kterou schválila Poslanecká sněmovna ve třetím čtení v pátek 20. dubna. Jedná se o kompromisní návrh, který umožní rychlé řešení negativních dopadů zveřejňování některých údajů z majetkových přiznání zastupitelů ještě před podáváním oznámení o majetku v červnu 2018 a komunálními volbami. Svaz ovšem i nadále jasně deklaruje požadavek na následnou kompletní revizi zákona.

25. 4. 2018 Zobrazit více

SMO ČR - Odvolání souhlasu subjektem údajů neznamená vždy pro správce likvidaci osobních údajů

Obecné nařízení ve svém čl. 7 podrobně stanovuje pravidla pro získání, udělení a využití či odvolání souhlasu.

25. 4. 2018 Zobrazit více

SMO ČR - Starostové z celé republiky se shodují, že se musí školský zákon změnit, aby dvouletí nebyli povinně přijímáni do mateřských školek

Města a obce požadují, aby se z novely školského zákona vypustila povinnost samospráv vytvořit od 1. 9. 2020 místa pro všechny dvouleté děti. Samosprávy na rozšíření mateřských škol nedostaly od státu slibované peníze.

25. 4. 2018 Zobrazit více

Stránka