Navigace

Obsah

Logo SMOČR

 

Aktuality


 

Stránka

MMR - Informace ke stavu administrace CLLD v IROP

ŘO IROP informuje o uveřejnění nové tabulky ke stavu administrace komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD) v IROP.

15. 3. 2018 Zobrazit více

MMR - Informace k eduroam v rámci výzev IROP

ŘO IROP dává na vědomí informaci sdružení CESNET, z. s. p. o., určenou pro žadatele a příjemce výzev IROP v oblasti ZŠ a SŠ, kteří realizují zapojení do federace eduroam (pozn. uvedená informace je relevantní pro projekty, které realizují aktivitu vztahující se k zajištění standardu konektivity a v rámci vnitřní konektivity školy řeší bezdrátové sítě. Pro projekty středních škol je min. pasivní zapojení do eduroam povinné, pro ZŠ nepovinné.)

15. 3. 2018 Zobrazit více

SMO ČR - Aktuální informace k vydávání řidičských průkazů od 1. 7. 2018

Dopisem náměstka ministra dopravy z listopadu 2017 byly obce s rozšířenou působností informovány o projektu „Digitalizace a rozvolnění“, který spočívá především v novém způsobu pořizování a zpracování fotografií a podpisů žadatelů o řidičský průkaz, průkaz profesní způsobilosti řidiče či kartu řidiče, ale také v tom, že žadatelé budou mít možnost navštívit kterékoliv pracoviště obcí s rozšířenou působností bez ohledu na své trvalé bydliště. To vše je v návaznosti na zákon č.  199/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Celý projekt se spustí 1. července 2018.

13. 3. 2018 Zobrazit více

MMR poskytne z IROP dvě miliardy na sociální bydlení

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) další výzvy na sociální bydlení. Jedná se o výzvy Sociální bydlení II. a Sociální bydlení pro sociálně vyloučené lokality II. Pro žadatele jsou v tomto roce připraveny na sociální bydlení dvě miliardy korun z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

13. 3. 2018 Zobrazit více

Aktuality Okresní hospodářské komory v Příbrami

Aktuality OHK Příbram - 11. týden

13. 3. 2018 Zobrazit více

SMO ČR - Pozitivní zpráva pro provozovatele pošty Partner

Dozorčí rada České pošty, s.p., v níž Svaz měst a obcí České republiky zastupuje předseda Mgr. Lukl, rozhodla o zvýšení finanční odměny pro smluvní provozovatele pošt Partner o částky od 400,- do 600,- Kč měsíčně navíc podle typu Partnera. Hodí se proto poděkovat především řediteli Janu Foubíkovi, který má projekt Pošta Partner ve své gesci. Česká pošta, s.p. tak reaguje na podněty z území a žádosti o větší míru krytí nákladů, které s provozováním pošty Partner obce mají. Spolu s ostatními územními partnery budeme i nadále prosazovat další míru navýšení, která by dosáhla minimálně 75 % sanování nákladů.

Mezi jinými tématy, která s představiteli České pošty, s.p. intenzivně probíráme je otázka zastupitelnosti na poštách Partner. Řešíme také včasnost doručování a mnohdy absenci samotných doručovatelů.

Těší nás, že představitelé České pošty, s.p. vnímají obce jako nejbližší partnery a věříme, že i nadále bude úzká spolupráce a reflektování námětů z obcí dobrým základem pro efektivní zajišťování služeb v území.

Pokud máte nějaký podnět k fungování projektu Pošty Partner nebo k tématu Česká pošta, s.p., neváhejte nám jej zaslat.

7. 3. 2018

SMO ČR Stárnutí populace významně ovlivňuje další rozvoj měst a obcí. Od státu by uvítaly větší výběr dotačních titulů a podporu meziobecní spolupráce

Stárnutí obyvatel představuje pro města a obce v České republice nové výzvy. Demografickému vývoji musí přizpůsobovat služby, infrastrukturu i investice. Některé samosprávy se potýkají s úbytkem obyvatelstva, jiné zase s překotným populačním růstem.
Podle výsledků analýzy potřeb měst obcí, kterou zpracoval Svaz měst a obcí ČR ve spolupráci s Univerzitou Karlovou, Ministerstvem pro místní rozvoj a společností MEPCO, by uvítaly větší výběr dotačních titulů, které by odpovídaly jejich potřebám. Města a obce rovněž volají po jednodušší administrativě a podpoře vzájemné spolupráce, aby mohly na dané problémy pružněji reagovat. Naopak se brání diktátu shora.

5. 3. 2018 Zobrazit více

Základní školy získají z IROP skoro tři miliardy korun, vyjednat chceme další peníze

Za téměř 2,9 miliardy korun bude díky Integrovanému regionálnímu operačnímu programu (IROP), který spravuje Ministerstvo pro místní rozvoj, podpořeno 164 projektů zaměřených na rozvoj vzdělávání ve školách. Právě byly totiž vyhodnoceny výzvy Infrastruktura základních škol a respektive Infrastruktura základních škol - Sociálně vyloučené lokality.

5. 3. 2018 Zobrazit více

Nové dotační výzvy z OPŽP nabízí 5,4 miliardy korun

Úspora energií, sledování kvality ovzduší, předcházení odpadů a protipovodňová opatření – to jsou hlavní témata čtyř dotačních výzev, které čerstvě vyhlásilo Ministerstvo životního prostředí spolu se Státním fondem životního prostředí ČR. Z Operačního programu Životní prostředí na ně dohromady vyhradilo 5,4 miliardy korun z EU. Investice nabídne MŽP převážně veřejnému sektoru, některé z nich ale pomohou i podnikatelům a potravinovým bankám.

5. 3. 2018 Zobrazit více

SMO ČR - Rýsuje se úprava podmínek pro zveřejňování majetkových přiznání

Úpravu a zmírnění novely zákona o střetu zájmů, která mimo jiné přikazuje politikům zveřejnit majetek i ve společném jmění manželů volně na internetu, Svaz měst a obcí ČR dlouhodobě prosazuje. Po úspěšném jednání s premiérem Babišem (psali jsme v tomto článku), dosáhl Svaz dalšího vítězství zdravého rozumu!

1. 3. 2018 Zobrazit více

Stránka