Navigace

Obsah

Logo SMOČR

 

Aktuality


 

Stránka

SMO ČR - Představení výsledků Analýzy potřeb měst a obcí ČR pro nové programové období 2020+

V budoucím programovém období se dá čekat, že Česká republika dostane z Evropské unie méně peněz. Bude třeba víc zapojit národní zdroje. Pomoci s tím má analýza potřeb měst a obcí, kterou Svaz měst a obcí ČR zpracoval ve spolupráci s Univerzitou Karlovou, Ministerstvem pro místní rozvoj a společností MEPCO. Informace z rozsáhlého šetření z úst expertů zazněly na velkém semináři, který se dne 5. prosince 2017 konal v Praze.

13. 12. 2017 Zobrazit více

Okresní hospodářská komora Příbram

Aktuality Okresní hospodářské komory v Příbrami na 50. týden

12. 12. 2017 Zobrazit více

Aktualizace výzvy IROP č. 71 „Deinstitucionalizace psychiatrické péče - integrované projekty CLLD"

Aktualizace výzvy IROP č. 71 „Deinstitucionalizace psychiatrické péče - integrované projekty CLLD"

11. 12. 2017 Zobrazit více

Aktualizace výzvy IROP č. 67 "Infrastruktura pro vzdělávání - integrované projekty IPRÚ"

Řídicí orgán IROP oznamuje, že dne 8. prosince 2017 došlo k vydání aktualizace textu Specifických pravidel pro žadatele a příjemce a textu u výzvy č. 67 „Infrastruktura pro vzdělávání - integrované projekty IPRÚ".

11. 12. 2017 Zobrazit více

Aktualizace výzvy IROP č. 48 "Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví - integrované projekty ITI"

Řídicí orgán IROP oznamuje, že dne 8. prosince 2017 došlo k vydání aktualizací textu výzvy a Specifických pravidel pro žadatele a příjemce s platností od 8. prosince 2017 u výzvy č. 48 „Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví - integrované projekty ITI".

11. 12. 2017 Zobrazit více

Hejtmani a starostové společně varují před novelou zákona o střetu zájmů. Může ochromit fungování samospráv

Asociace krajů ČR a Svaz měst a obcí ČR požadují změnu zákona o střetu zájmů. Představitelé organizací hájících zájmy samospráv, karlovarská hejtmanka Jana Vildumetzová a kyjovský starosta František Lukl, tak podepsali společné prohlášení. Chtějí, aby přístup do majetkových přiznání zastupitelů měly pouze kontrolní orgány. Jde totiž o citlivé údaje, u kterých je velké riziko zneužití. Současná situace vede k tomu, že mnoho lidí zvažuje odchod z vedení krajů, měst a obcí. Nelíbí se jim, že ač jsou také jen lidmi, mají o nich všichni všechno vědět. Situace je o to paradoxnější, že Česká republika má od května 2018 povinnost daleko přísněji než dosud chránit osobní data. Ukládá jí to Evropská unie v obecném nařízení o ochraně osobních údajů, tzv. GDPR.

6. 12. 2017 Zobrazit více

Mnoho času, další výdaje a žádný přínos pro postižené lidi. Důsledek toho, že se má od prosince část příspěvků na živobytí vyplácet v poukázkách

Komplikace místo zjednodušení. Tak se dá nahlížet na fakt, že od prosince lidé, kteří dlouhodobě pobírají dávky v hmotné nouzi, část příspěvku na živobytí dostávají v poukázkách. Výplata dávky tak je časově i administrativně náročnější a méně bezpečná. Dosud šlo zpravidla o bezhotovostní převod peněz, nyní musí někdo pro poukázky sociálně slabých a často handicapovaných klientů osobně dojít a vyřešit, jak s nimi naložit.

6. 12. 2017 Zobrazit více

Meziobecní spolupráci je třeba podporovat, výstupy stejnojmenného projektu využívá víc než polovina zapojených obcí a jsou také součástí vládní strate

S dnes publikovanými závěry Nejvyššího kontrolního úřadu k projektu na podporu meziobecní spolupráce nelze souhlasit. Svaz měst a obcí ČR respektuje nezávislé kontrolní organizace, nemůže se však ztotožnit s mnohoznačnými tvrzeními, kdy často záleží pouze na úhlu pohledu. V dané věci proto Svaz měst a obcí ČR uvádí:
Projekt na podporu meziobecní spolupráce schválilo Předsednictvo a Rada Svazu měst a obcí ČR, což jsou hlavní orgány dobrovolné celorepublikové organizace, která sdružuje 2 695 obcí, tj. 43,09 % z celkového počtu obcí v České republice. Členské obce Svazu zastupují 8 304 488 obyvatel, což představuje 78,69 % z celkového počtu obyvatelstva.

6. 12. 2017 Zobrazit více

Aktuality Okresní hospodářské komory v Příbrami

Aktuality OHK v Příbrami na 49. týden

4. 12. 2017 Zobrazit více

Aktualizace výzvy č. 24 IROP „Výstavba a modernizace přestupních terminálů“

Řídicí orgán IROP vydává dne 30. 11. 2017 aktualizaci Specifických pravidel 24. výzvy IROP „Výstavba a modernizace přestupních terminálů“ v rámci specifického cíle 1.2 „Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy“.

4. 12. 2017 Zobrazit více

Stránka