Navigace

Obsah

Aktuální ceník za služby poskytované Dobrovolným svazkem obcí ORP Příbram

 

Zpracování analýzy GDPR

Obec člen DSO ORP Příbram                                                                                                                            0,-Kč

Obec nečlen DSO ORP Příbram                                                                                                              25 000,-Kč

Příspěvková organizace zřízená členskou obcí (školské zařízení)                                                             0,-Kč

Příspěvková organizace zřízená nečlenskou obcí (školské zařízení)                                              10 000,-Kč

 

Služby pověřence GDPR

Obec člen DSO ORP Příbram                                                                                                                            0,-Kč/měsíc

Obec nečlen DSO ORP Příbram                                                                                                                2 500,-Kč/měsíc

Příspěvková organizace zřízená členskou obcí (školské zařízení)                                                             0,-Kč/měsíc

Příspěvková organizace zřízená nečlenskou obcí (školské zařízení)                                                 1 500,-Kč/měsíc

 

Školení zastupitelů

Školení v sídle členské obce 5 – 15 účastníků                                                                                       2 000,- Kč

Školení v sídle nečlenské obce 5 – 15 účastníků                                                                                   4 000,- Kč

Školení v sídle DSO ORP Příbram členská obec                                                                                             0,- Kč/ účastník

Školení v sídle DSO ORP Příbram nečlenská obec                                                                                    300,- Kč/ účastník

 

Semináře pro starosty a zastupitele

Cena se stanovuje dle předpokládaných nákladů na lektora, stravu a poplatek za pronájem prostoru

 

Zpracování Plánu rozvoje obce/ aktualizace

Obec člen DSO ORP Příbram, do 1000 obyvatel                                                                                    10 000,-Kč

                                            1000 - 2500 obyvatel                                                                                      18 000,-Kč

Obec nečlen DSO ORP Příbram, do 1000 obyvatel                                                                                20 000,-Kč

                                            1000 - 2500 obyvatel                                                                                       30 000,-Kč