Navigace

Obsah

Logo SMOČR

 

Aktuality


 

Stránka

SMO ČR - Obce mohou žádat o dotace na územní plány

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo výzvu k předkládání žádostí o poskytnutí dotace na dotační titul „Územní plán“. Pro žadatele je připraveno 15 milionů korun. Žádosti bude MMR přijímat až do 11. února.

„Obce mohou stejně jako každý rok žádat o peníze, za které si mohou zpracovat územní plány, a tím i zkvalitnit rozhodování veřejné správy o území. Územní plán je pro obec velice důležitý a pomáhá stanovovat rozvojové cíle regionu,“ uvedla ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová.

14. 11. 2019 Zobrazit více

Starosty DSO ORP Příbram a Chomutovska přijela pozdravit hejtmanka Středočeského kraje

Starosty DSO ORP Příbram a Chomutovska přijela pozdravit hejtmanka Středočeského krajeVe čtvrtek 17.10.2019 starostové DSO ORP Příbram přivítali v našem regionu na dvoudenní návštěvě starosty Dobrovolného svazku obcí Chomutovsko.
Program byl zahájen soukromou prohlídkou Svaté Hory, kdy následovalo společné posezení v hotelu Belvedere. Zde starostové v příjemné atmosféře diskutovali o problematice jednotlivých oblastí veřejné správy.
Zpestřením společného setkání byl příjezd hejtmanky Středočeského kraje Jaroslavy Pokorné Jermanové, která přijela starosty pozdravit.
„Setkání se starosty Chomutovska se neslo ve velmi přátelské atmosféře. Velmi milým překvapením pro nás byl příjezd hejtmanky Středočeského kraje, která nás přijela pozdravit a seznámit se s činností svazků. Dále jsme hovořili o problémech našich obcí a plánovaných akcích a aktivitách. Pro nás je vždy větším přínosem osobní setkání se starosty jiných obcí než informace získané formou semináře“, sdělila předsedkyně Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram Blanka Strnadová.
Svoji návštěvu v našem regionu zakončili starostové Chomutovska prohlídkou Hornického muzea v Příbrami a vyhlídkovou plavbou po přehradě Orlík.

Bc. Jiří Kužel
Tajemník Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram

21. 10. 2019

SMO ČR - Poznatky Úřadu z ohlašování porušení zabezpečení osobních údajů

Úřad pro ochranu osobních údajů zveřejnil své poznatky z ohlašování porušení zabezpečení osobních údajů, kterých od účinnosti obecného nařízení GDPR obdržel celkem 600. Nejvíce ohlášených porušení zabezpečení se týkalo úspěšných phishingových útoků, kdy se po napadení informačního systému útočníkovi podařilo získat do něj přístup. Přístupové údaje velmi často útočníkovi zpřístupní sami zaměstnanci správce či zpracovatele na základě zavádějícího či podvrženého e-mailu.

7. 10. 2019 Zobrazit více

Setkání starostů DSO ORP Příbram s ministry MMR a MŽP

Setkání starostů DSO ORP Příbram s ministry MMR a MŽPMinistryně pro místní rozvoj Klára Dostálová spolu s ministrem životního prostředí Richardem Brabcem navštívili ve čtvrtek 29. srpna Hvožďany na Příbramsku na setkání starostů členských obcí DSO ORP Příbram.
Se starostkami a starosty mluvili o všem, co je aktuálně trápí. Stihli si prohlédnout i realizované projekty, které vznikly díky podpoře obou ministerstev.
„V Klubovém centru ve Hvožďanech jsem starostkám a starostům Příbramska představila třeba chystaný dotační titul na poničené komunikace po řešení kůrovcové kalamity, který bude otevřen minimálně po několik let a bude moci být využíván tam, kde obcím těžká technika poškodila silnice,“ uvedla po setkání ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová.


O suchu a boji s kůrovcem mluvil především ministr životního prostředí Richard Brabec, který uvedl, že hlavním problémem kůrovcové kalamity je fakt, že se před 300 lety masivně začal v naší zemi vysazovat smrk, který není původním českým lesním stromem. „To je pro kůrovce prakticky prostřený stůl. Budeme muset opět začít více sázet smíšené lesy a víc listnatých stromů,“ řekl mimo jiné Brabec.
Starostové jednotlivých obcí se pak ptali především na konkrétní projekty, které v současnosti řeší případně je čekají jako jsou stavby čističek odpadních vod, kanalizací nebo vodovodů. Shodli se v tom, že u malých obcí je především problém s financováním těchto projektů, neboť často mají například problém získat od bank půjčku.

12. 9. 2019

Nový zákon o přístupnosti internetových stránek

Od 9. 4. 2019 vstoupil v platnost a účinnost nový zákon č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o přístupnosti“), kterým se transponuje směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací subjektů veřejného sektoru, dochází v oblasti přístupnosti internetových stránek k některým změnám, jež se dotýkají povinností zákonem stanovených povinných subjektů dle § 3 zákona o přístupnosti.

3. 9. 2019 Zobrazit více

Aktuality Okresní hospodářské komory

Aktuality OHK Příbram - 36. týden

3. 9. 2019 Zobrazit více

Plány rozvoje sportu povinné pro všechny obce

Od 1. července 2018 mají obce povinnost v samostatné působnosti zhotovit pro své území plán rozvoje sportu a zajišťovat jeho provádění v souladu s § 6 odst. 2 zákona č. 115/2001 Sb., novely zákona o podpoře sportu. Tato novela prošla bohužel bez výjimky pro všechny obce, a to i přes mnohý odpor, včetně Svazu.

Konkrétněji se plánu rozvoje sportu věnuje § 6a, který stanovuje zhruba jeho obsah. Důvodová zpráva k novele pak říká: „Plán rozvoje sportu by měl obsahovat základní zásady, kterými se musí obec při činnosti v oblasti sportu řídit, vymezovat základní potřeby obce v oblasti sportu, oblasti podpory sportu z rozpočtu obce, priority pro projekty zaměřené na podporu sportu pro všechny, zdravotní prospěšnost sportu a na osvětu v oblasti sportu a opatření k zajištění dostupnosti sportovních zařízení pro občany obce“.

17. 7. 2019 Zobrazit více

SMO ČR - Zacíleno na udržitelný rozvoj

Agenda 2030, kterou schválilo v roce 2015 mezinárodní společenství OSN obsahuje 17 Cílů udržitelného rozvoje, tzv. Sustainable Development Goals (SDGs). Tyto cíle se snaží řešit problémy současného světa, kterými jsou například klimatické změny a degradace životního prostředí, hlad a podvýživa, rostoucí příjmové nerovnosti, nemožnost vzdělání či nadspotřeba a přemíra odpadů

17. 4. 2019 Zobrazit více

Zprávy Ministerstva financí pro obce a kraje 2/2019

Ministerstvo financí zveřejnilo Zprávy č. 2/2019 pro finanční orgány obcí a krajů. Zprávy obsahují:
1.Směrnice Ministerstva financí č.j. MF – 27 047/2018/1203 ze dne 22. února 2019, kterou se mění směrnice Ministerstva financí č.j. MF – 62 970/2013/12 – 1204, o postupu obcí a krajů při financování voleb, ve znění směrnice č.j. MF – 6 629/2018/1203
2.Úplné znění směrnice č.j. MF – 62 970/2013/12 – 1204 ze dne 19. prosince 2013, o postupu obcí a krajů při financování voleb, ve znění směrnice č.j. MF – 6 629/2018/1203 a směrnice č.j. MF – 27 047/2018/1203 s vyznačením posledních úprav
3.Seznam platných právních předpisů pro územní samosprávné celky na úseku působnosti MF ČR, týkajících se činnosti orgánů krajů a orgánů obcí

Zprávy jsou ke stažení níže.

1. 4. 2019 Zobrazit více

SMO ČR - Projekt Efektivní správa obcí opět rozšiřuje své portfolio nabízených služeb

S projektem Efektivní správa obcí se již pravidelně setkáváte od března 2018. Od té doby projekt ESO zrealizoval mnoho užitečných aktivit, které přispívají ke zkvalitnění výkonu veřejné správy - ať už se jedná o vydání zcela nové Příručky pro člena zastupitelstva obce po volbách v roce 2018, která byla zdarma distribuována všem zastupitelům do všech obcí ČR, nebo o individuálně realizované vzdělávací semináře pro zastupitele obcí, které jsou v rámci projektu zcela zdarma.

21. 2. 2019 Zobrazit více

Stránka