Oficiální stránky ORP Příbram
ORP PŘÍBRAM Dobrovolný svazek obcí
e-mail
e-mail
Datová schránka
Datová schránkaID: pfmb7d3

STRÁNKY SE UPRAVUJÍ

Pakt starostů a primátorů

Pakt starostů a primátorů pro udržitelnou energii a klima (307.98 kB)

Podpora (76.77 kB) (348.3 kB) 

Iniciativa členů DSO ORP Příbram (71.19 kB)

Chytré Líchy, první udržitelná městská čtvrť v ČR (63.32 kB)

Pakt starostů a primátorů pro udržitelnou energii a klima

V roce 2008 krátce po přijetí tzv. klimaticko-energetického balíčku byla Evropskou komisí spuštěna iniciativa „Pakt starostů a primátorů pro udržitelnou energii a klima“ (dále jen „Pakt“) s cílem zapojit a podpořit města a regiony, aby se zavázali ke splnění cílů EU v oblasti klimatu a energetiky. Pakt sdružuje tisíce místních samospráv.

Samotná účast v Paktu je zdarma, oproti tomu obec získává metodickou podporu ze strany kanceláře Paktu, možnost sdílení dobré praxe s ostatními signatáři Paktu, možnost propagace svých aktivit na webu Paktu a širší možnosti jejich financování a finančního poradenství při navrhování a provádění klimatických a energetických plánů, jež přispívají k udržení nárůstu globální teploty pod 1,5 °C, v souladu s Pařížskou dohodou o klimatu.

Bližší informace o Paktu a jeho cílech naleznete na jejich webových stránkách: https://www.covenantofmayors.eu/
Které lze přepnout i do českého jazyka (zde odkaz na českou verzi stránek): https://www.paktstarostuaprimatoru.eu/about-cz/cov-initative-cz/obj-scope-cz.html

Cíle Paktu

Původní cíle Paktu byly navrženy do roku 2020. Pakt nyní posiluje svou úlohu. Nově přistoupivší signatáři se zavazují:

  • ke snížení emisí skleníkových plynů do roku 2030 alespoň o tolik, kolik odpovídá jejich vnitrostátním cílům,
  • k zajištění souladu s cílem EU snížit do roku 2030 emise skleníkových plynů o 55 % oproti roku 1990 (lze zvolit i pozdější rok např. 2001 dle dostupnosti dat)
  • dosáhnout do roku 2050 klimatické neutrality. Je však třeba zdůraznit, že k tomuto cíli mají obce dojít postupně v rámci dvouletých plánovacích období, na která se zpracovává či aktualizuje Akční plán pro udržitelnou energii a klima (SECAP - Sustainable Energy and Climate Action Plan) – viz níže.

Toho lze dosáhnout prostřednictvím:

  • úspor energie, zvyšování energetické účinnosti a využívání energie z obnovitelných zdrojů, zejména v oblasti budov, dopravy a veřejného osvětlení;
  • vhodných adaptačních opatření.

Členství v Paktu je dobrovolné. V případě, že signatář Paktu nebude schopen plnit stanovené cíle, dojde pouze k přerušení jeho členství.

Jak se zapojit?

Do iniciativy Paktu je možné se zapojit v roli signatáře (orgány místní samosprávy – jednotlivě i jako skupina), v roli koordinátora (např. provincie, regiony, ministerstva) nebo podpůrné struktury (sdružení, evropské federace a neziskové organizace). Obce/města se do iniciativy nejčastěji zapojují v roli signatáře. MAS a DSO (dobrovolné svazky obcí) se mohou zapojit také jako signatáři či jako koordinátoři.

Postup vstupu

Pro zapojení se do Paktu jako signatář na úrovni orgánu místní samosprávy či MAS/DSO je nutné nejprve představit tuto iniciativu své místní radě / radě obce, následně nechat rozhodnutí ohledně účasti v Paktu schválit obecním zastupitelstvem, které současně pověří starostu nebo primátora podpisem formuláře o přistoupení (viz níže v sekci „Stáhněte si“), a podepsaný formulář pak zástupce obce nahraje na svůj webový profil „My Covenant“. Ten si signatáři zakládají zde na webových stránkách Paktu: https://mycovenant.eumayors.eu//signatory-registration.

V případě MAS vytvoří zástupce jedné ze zapojených obcí webový profil za celou skupinu. Jednotlivé obce, spadající pod MAS, si vytváří své webové profily, v rámci nichž uvádí, že jsou součástí dané MAS.

Přistoupením k Paktu obci vzniká povinnost zpracovat do dvou let tzv. Akční plán pro udržitelnou energii a klima (Sustainable Energy and Climate Action Plan, dále "SECAP"). Zpracovaný SECAP musí být schválen obecním zastupitelstvem.

Monitoring

Monitoring je zásadní součástí každého plánovacího procesu. Vykazování údajů prostřednictvím Paktu umožňuje signatářům ukázat široké dopady aktivit v jejich obci.

Signatáři Paktu pravidelně monitorují svůj akční plán formou předkládání těchto dokumentů:

  • každé dva roky od předložení akčního plánu předkládají monitorovací zprávu zaměřující se na stav realizace jejich opatření,
  • nejméně každé čtyři roky předkládají monitorovací emisní bilanci (MEI), což je aktualizovaná výchozí emisní bilance (BEI), která je zásadní pro měření dopadů akčního plánu.

Pro následné reportování SECAP na web Paktu lze doporučit příručku Reporting Guidelines on Sustainable Energy Action Plan and Monitoring rovněž na webu Paktu. Český překlad je k dispozici v sekci „Stáhněte si“.

Po dvou letech od schválení SECAPu se předpokládá, že dojde k jeho aktualizaci v návaznosti na výsledky reportingu a v závislosti na pokrok ve snižování emisí a adaptace na změnu klimatu.

Finanční podpora

Finanční podporu je možné čerpat v rámci Národního programu pro Životní prostředí či z Norských fondů, a to např. na přípravu adaptačního strategického dokumentu či již na konkrétní opatření – více viz zde.

Zapojená města

Počet měst a obcí zapojených do této iniciativy postupně roste a aktuálně se k iniciativě hlásí přes 100 českých signatářů, což pokrývá přes 2,7 mil. obyvatel ČR a představuje tak skoro 1/4 obyvatel ČR. Do Paktu starostů se již zapojila města jako např. Brno, Chrudim, Hlinsko, Jeseník, Liberec, Litoměřice, Lkáň, Mezilesí, Ostrava, Praha, Písek.

Bližší informace naleznete na oficiálních stránkách Paktu: https://www.paktstarostuaprimatoru.eu/

Stáhněte si...

O svazku

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání

Aktuální počasí

dnes, čtvrtek 23. 5. 2024
slabý déšť 18 °C 10 °C
pátek 24. 5. déšť 18/12 °C
sobota 25. 5. slabý déšť 22/11 °C
neděle 26. 5. déšť 13/9 °C

Kalendář akcí z regionu

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2