Navigace

Obsah

publicita

Aktuality


 

Stránka

Stanoviska expertní skupiny MMR k zadávání VZ

Novým zákonem o zadávání veřejných zakázek se začneme řídit za několik dní. K některým otázkám, které nová úprava vyvolává, vydává Expertní skupina MMR svá stanoviska.

30. 9. 2016 Zobrazit více

Aktualizace ve výzvách IROP č. 46 a 47 zaměřených na podporu infrastruktury základních škol

Řídicí orgán IROP vydává aktualizaci textů výzev a Specifických pravidel 46. výzvy IROP „Infrastruktura základních škol“ a 47. výzvy IROP „Infrastruktura základních škol (SVL)“.

30. 9. 2016 Zobrazit více

Aktualizovaná Obecná pravidla pro žadatele a příjemce

Řídicí orgán IROP vydává aktualizovaná Obecná pravidla pro žadatele a příjemce, verze 1.6, k 27. září 2016.


Hlavními důvody pro revizi Obecných pravidel, mimo jiné, jsou:doplnění povinnosti doložení skutečného majitele,
komplexní úpravy v kapitolách Investiční plánování a zadávání zakázek a Hodnocení a výběru projektů,
úprava lhůt a pravidel pro monitorování projektů,
doplnění nových příloh.

29. 9. 2016 Zobrazit více

Státní fond životního prostředí ČR nabízí zvýhodněné půjčky

Státní fond životního prostředí ČR nabízí zvýhodněné půjčky na pokrytí povinné finanční spoluúčasti u zmíněných projektů na další zpracování a využití odpadů. Čerpání aktuálně nabízených zvýhodněných půjček je podmíněno získáním dotace ve 41. výzvě Operačního programu Životní prostředí. Zájemci o půjčku s fixním úrokem již od 0,45 procenta o ni mohou požádat současně s žádostí o dotaci z programu i dodatečně.

27. 9. 2016 Zobrazit více

Aktualizace ve výzvách č. 32 a 33 "Infrastruktura středních škol a vyšších odborných škol (SVL)

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR jako Řídicí orgán IROP vydává aktualizaci textů výzev a Specifických pravidel 32. výzvy IROP „Infrastruktura středních škol a vyšších odborných škol“ a 33. výzvy IROP „Infrastruktura středních škol a vyšších odborných škol (SVL)“.
Hlavním důvodem aktualizace Specifických pravidel je rozlišení kritérií přijatelnosti na kritéria napravitelná a nenapravitelná

23. 9. 2016 Zobrazit více

Seznam míst zpětného odběru pneumatik dle MŽP

Nevíte, kam s vysloužilými pneumatikami? Podívejte se na seznam míst, kde vám je bezplatně odeberou.

23. 9. 2016 Zobrazit více

Dalších 5 miliard z OPŽP do vodohospodářské infrastruktury a na zajištění pitné vody v období sucha

Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci se Státním fondem životního prostředí ČR vyhlásilo tři nové výzvy v Operačním programu Životní prostředí 2014–2020. Necelých 5 miliard korun z peněz EU půjde na projekty, které zlepší vodohospodářskou infrastrukturu v ČR, zamezí nedostatku pitné vody v období sucha a zlepší úroveň čištění odpadních vod. Příjem žádostí startuje 17. října a potrvá až do 19. ledna příštího roku.

19. 9. 2016 Zobrazit více

Pozvánka na facilitovaný workshop MAP ORP Příbram

Realizačního tým projektu MAP ORP Příbram pořádá dne 26. září 2016 od 15:00 hodin v budově bývalých Rudných dolů facilitovaný workshop k problematice Místních akčních plánů rozvoje vzdělávání na Příbramsku. Srdečně zveme odborníky na vzdělávání (učitele, zástupce vedení škol, zástupce neformálního a zájmového vzdělávání apod.) a zároveň rodiče a širokou veřejnost...

13. 9. 2016 Zobrazit více

Města a obce podporují vládní novelu autorského zákona. Má pomoci regulovat poplatky za reprodukovanou hudbu

Až o 50 % by se od příštího roku měly zvýšit autorské poplatky u reprodukované hudby. Oznámil to Ochranný svaz autorský (OSA). Podle předsedy Svazu měst a obcí ČR a starosty Kyjova Františka Lukla je takový návrh arogantní a znamená další facku do tváře obcím. Samosprávy s vyššími poplatky nesouhlasí a volají po změně. Tu by mohla přinést vládní novela autorského zákona, která je nyní v legislativním procesu.

13. 9. 2016 Zobrazit více

Obce mohou opět zažádat Státní fond dopravní infrastruktury o finanční prostředky na cyklistické stezky, bezpečnost a nově také na křížení infrastrukt

Výbor SFDI na svém 138. zasedání schválil „Pravidla“ pro předkládání a hodnocení projektů na akce zajišťující zvýšení bezpečnosti a dopravní plynulosti, výstavbu a údržbu cyklistických stezek a nově také „Pravidla“ na „Křížení místních a veřejně přístupných účelových komunikací“. Jedná se o finanční prostředky určené pro rok 2017.

8. 9. 2016 Zobrazit více

Stránka