Navigace

Obsah

Logo SMOČR

Logo CSS

Aktuality


 

Stránka

Novela rozpočtových pravidel zprůhlední poskytování dotací ze státního rozpočtu

Vláda ve středu 22. března 2017 schválila návrh novely zákona o rozpočtových pravidlech, kterou Ministerstvo financí reaguje mimo jiné na rozsudek Nejvyššího správního soudu, který se zabýval vztahem mezi správním řádem a rozpočtovými pravidly ve věci úpravy procesu poskytování dotací.

23. 3. 2017 Zobrazit více

Centrum pro regionální rozvoj České republiky zahájilo sérii seminářů pro příjemce dotací z IROP

Centrum zahájilo sérii seminářů pro příjemce, týkající se nejexponovanějších fází administrace projektů. Semináře budou zaměřeny na administraci Žádostí o změnu a Žádosti o platbu.

23. 3. 2017 Zobrazit více

Okresní hospodářská komora Příbram

Aktuality OHK v Příbrami - 12.týden

20. 3. 2017 Zobrazit více

Seminář „Zabraňme vylidňování území, aneb jak zajistit dostupnost zdravotních a sociálních služeb“

Pokračování série společných seminářů Senátu a Svazu měst a obcí ČR zaměřených na probíhající změny v území. Tentokrát se zaměřujeme na nedostupnost zdravotnických služeb a nedostatek lékařů a pracovníků ve zdravotnictví. Chystáme komplexní pohled na zdravotní a sociální oblast. Tento problém se už zdaleka netýká pouze malých obcí.

20. 3. 2017 Zobrazit více

Nový vzdělávací program pro veřejné zakázky - aktualizace

Ministerstvo pro místní rozvoj zavedlo od října loňského roku vzdělávací program pro veřejné zakázky. Cílem je výrazné posílení odbornosti uživatelů v oblasti veřejných zakázek, a to nejen v souvislosti s nově přijatou právní úpravou, zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“).

20. 3. 2017 Zobrazit více

Stát by měl cíleně podporovat služby v území

"Zabraňme vylidňování území, aneb jak zajistit jeho obslužnost“. Tak se jmenoval první ze série společných seminářů Senátu a Svazu měst a obcí, který se dnes konal v horní komoře Parlamentu. Zúčastnilo se ho na sedmdesát starostek a starostů z celé republiky. Na akci konané pod hlavičkou výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí Senátu PČR mimo jiné zaznělo, že zájmem zákonodárců i samospráv je zachovat mapu venkova živoucí a živou. Stát by měl služby v území cíleně podporovat, finanční motivací i promyšleným systémem vzdělávání řešit ztrátové obchody, pošty, banky či chybějící lékaře. Kromě peněz je důležité i snížení administrativy.

16. 3. 2017 Zobrazit více

Neziskové organizace evidují pouze příjmy z podnikání

Finanční správa vydává na základě četných dotazů z řad poplatníků spadajících do neziskového sektoru sborník typických příkladů, který vysvětluje základní pravidla pro povinnosti, které těmto subjektům mohou vzniknout v souvislosti s elektronickou evidencí tržeb.

16. 3. 2017 Zobrazit více

Metodické příklady Ministerstva financí k elektronické evidenci tržeb pomohou nejen městům a obcím

Sérii příkladů, kdy se má a kdy se nemusí vést elektronická evidence tržeb (EET), dnes vydá Ministerstvo financí ve spolupráci s Finanční správou. Odpovídá na otázky měst a obcí i dalších subjektů, které s EET souvisí. Informace zazněly na dnešním jednání ministra financí Andreje Babiše s předsedou Svazu měst a obcí ČR Františkem Luklem.

16. 3. 2017 Zobrazit více

Vychází jarní číslo OKO NOKu

MMR vydává jarní číslo Oka NOKu, bulletinu Ministerstva pro místní rozvoj – Národního orgánu pro koordinaci fondů EU.

16. 3. 2017 Zobrazit více

MMR: 19 milionů korun pro obce, které si pořizují územní plány

Ministryně Karla Šlechtová schválila akce určené k financování z národního programu „Podpora územně plánovacích činností obcí“ pro rok 2017. Celkem bylo schváleno 106 akcí za 19,1 milionů korun.

16. 3. 2017 Zobrazit více

Stránka