Navigace

Obsah

Logo SMOČR

Logo CSS

Aktuality


 

Stránka

Aktualizace výzvy č. 25 "Knihovny“ - úprava dokladování způsobilých výdajů

Řídicí orgán IROP informuje o aktualizaci Specifických pravidel pro žadatele a příjemce pro 25. výzvu IROP

26. 4. 2017 Zobrazit více

Velký zájem o podporu vzdělávání v IROP, nejaktivnější jsou města a obce

Ministerstvo pro místní rozvoj zaznamenalo trojnásobný převis žádostí ve dvou výzvách zaměřených na infrastrukturu pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání. O více než půl miliardu korun připravenou na podporu rozvoje infrastruktury škol a školských zařízení, středisek volného času, domů dětí a mládeže, školních družin a školních klubů, vzdělávacích a školících center se uchází celkem 186 projektů v celkové výši 1,6 mld. Kč.

26. 4. 2017 Zobrazit více

Už jen do pátku je možné přihlásit se do soutěže Vesnice roku

Upozorňujeme, že přihlášky do soutěže Vesnice roku 2017 je možné podávat už jen do 28. dubna 2017. Termín 28. dubna 2017 je poslední možný pro doručení a zaevidování přihlášky na podatelně Ministerstva pro místní rozvoj ČR (do 16:00 hod.).

25. 4. 2017 Zobrazit více

Vyhlášení nového ročníku soutěže „Obec přátelská rodině 2017“ a prvního ročníku soutěže „Obec přátelská seniorům 2017“

K soutěži „Obec přátelská rodině“, která vznikla před devíti lety jako nástroj sloužící k motivaci obcí k rozvoji prorodinných aktivit, letos nově přibude také soutěž zaměřující se na podporu seniorů v reakci na vzrůstající potřebu podpory seniorů na místní úrovni.

Odbor rodinné politiky a politiky stárnutí Ministerstva práce a sociálních věcí ČR (dále jen MPSV) se Stálou komisí pro rodinu, rovné příležitosti a národnostní menšiny PSP ČR ve spolupráci s Asociací center pro rodinu, Sítí pro rodinu a Svazem měst a obcí ČR vyhlašuje nový ročník soutěže „Obec přátelská rodině 2017“.

25. 4. 2017 Zobrazit více

Velký zájem o podporu vzdělávání v IROP, nejaktivnější jsou města a obce

Ministerstvo pro místní rozvoj zaznamenalo trojnásobný převis žádostí ve dvou výzvách zaměřených na infrastrukturu pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání. O více než půl miliardu korun připravenou na podporu rozvoje infrastruktury škol a školských zařízení, středisek volného času, domů dětí a mládeže, školních družin a školních klubů, vzdělávacích a školících center se uchází celkem 186 projektů v celkové výši 1,6 mld. Kč.

25. 4. 2017 Zobrazit více

Nové přestupní terminály a záchytná parkoviště za 722 milionů korun

23 nových nebo rekonstruovaných terminálů, 1381 parkovacích stání pro automobily a 1392 míst pro jízdní kola. Všechny tyto projekty za více než 722 mil. Kč budou realizovány z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR). Vyplývá to z výsledků 24. výzvy Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) zaměřené na podporu těchto aktivit, které zveřejnilo Ministerstvo pro místní rozvoj. Dotaci získá 35 projektů z celkem 40 předložených.

24. 4. 2017 Zobrazit více

OPŽP - Nabízí asistenční služby k IS KP14+

Operační program životního prostředí - Asistenční služba k IS KP14+

24. 4. 2017 Zobrazit více

Aktualizace výzvy č. 14 a 15 "Infrastruktura pro předškolní vzdělávání (pro sociálně vyloučené lokality)"

Řídicí orgán IROP informuje o aktualizaci Specifických pravidel pro žadatele a příjemce pro 14. a 15. výzvu IROP.

24. 4. 2017 Zobrazit více

Okresní hospodářská komora Příbram

Aktutality Okresní hospodářské komory Příbram - 16. týden

18. 4. 2017 Zobrazit více

Středočeský kraj dá letos na podporu dobrovolných hasičů a složek IZS o 3 miliony korun víc než loni

V loni bylo ve Fondu podpory dobrovolných hasičů a IZS 35 milionů korun, letos to je 38 milionů korun. Další peníze pošle vedení Středočeského kraje jako individuální účelové dotace. První část peněz na to už rada kraje uvolnila před dvěma týdny - půl milionu korun pro Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska – krajské sdružení hasičů Středočeského kraje a Okresním sdružení hasičů (všechny středočeské okresy).

18. 4. 2017 Zobrazit více

Stránka