Navigace

Obsah

publicita

Aktuality


 

Stránka

ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK: ZATÍM STÁLE "POSTARU"

Aktualizace tohoto dokumentu je závislá na úpravě Metodického pokynu pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014 – 2020, jehož gestorem je Ministerstvo pro místní rozvoj. Úprava metodického pokynu je nyní projednávána v mezirezortním připomínkovém řízení. Kdy tato aktualizace nabyde účinnosti nelze odhadnout.
Žadatelé o dotaci z Operačního programu Životní prostředí proto i nadále postupují dle aktuální verze 5 dokumentu Zadávání veřejných zakázek v OPŽP 2014 – 2020, přičemž tam, kde tento dokument odkazuje na již neúčinný zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, aplikují se ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, obsahem i účelem nejbližší ustanovením již neúčinného zákona.

24. 10. 2016

Přechod z odpadového na oběhové hospodářství je jedinou cestou. Legislativní změna je krokem vpřed

Vývoj v oblasti odpadového hospodářství je v České republice na velmi dobré úrovni a jeho kvalita mnohdy převyšuje standard vyspělých zemí Evropské unie. Stále je však potřeba pracovat a i přes připravující se legislativní změny čeká tuzemské prostředí několik kroků vedoucích k ideálnímu stavu. A přechod z odpadového na oběhové je k tomu tou nejlepší cestou. To jsou klíčové závěry, na kterých se shodli účastníci diskusního setkání Institutu pro veřejnou diskusi na téma „Co přinese plánovaný zákaz skládkování v roce 2024?“. Mezi nimi byl i výkonný ředitel Svazu měst a obcí ČR Dan Jiránek. Poodrobnosti najdete v tiskové zprávě níže.

20. 10. 2016 Zobrazit více

Chystané dotace na bezpečnost ZŠ a MŠ

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informovalo, že připravuje dotační program MŠMT „Podpora zabezpečení škol a školských zařízení“, který bude navazovat na stejnojmenný dotační program z roku 2015. MŠMT považuje za žádoucí, aby všechny školy a školská zařízení byly zabezpečeny alespoň na základní úrovni. Připravovaný program bude cílit na zabezpečení mateřských škol a malotřídních základních škol, které jsou v současné době zabezpečené nejméně. Alokace bude činit 20 až 40 mil. Kč s tím, že prostředky budou uvolněny v roce 2017. MŠMT dále informovalo o spolupráci s MV ČR na přípravě metodiky „Základy ochrany měkkých cílů“, které jsou určeny i pro školy a školská zařízení. Národní institut pro další vzdělávání pak ve spolupráci se základními složkami IZS připravuje systematické vzdělávání zaměstnanců škol a školských zařízení v oblastech objektové bezpečnosti a krizového řízení.


Sledujte proto naše stránky a stránky MŠMT pro aktuální informace!!

20. 10. 2016

Zákon o rozpočtové odpovědnosti zasahuje do ústavních práv měst a obcí

O pět procent sdílených daní by měla přijít každá obec, jejíž zadluženost by byla vyšší než 60 % průměrného příjmu za poslední čtyři roky. Počítají s tím ústavní a běžný zákon o rozpočtové odpovědnosti (finanční ústava), které by zítra ve třetím čtení měla projednat Poslanecká sněmovna. Vládní koalice pravděpodobně nenajde kvalifikovanou většinu pro ústavní zákon. Bez něj však je doprovodný zákon protiústavní, omezuje totiž právo obcí volně nakládat s majetkem. Návrh jako takový chce samosprávy „trestat“ za špatné hospodaření státu, aniž by bral v potaz, že právě obce v celém veřejném sektoru nejlépe hospodaří.

20. 10. 2016 Zobrazit více

Na rozvoj regionů půjde půl miliardy korunu

Obnova a rozvoj venkovských oblastí je jednou z priorit Ministerstva pro místní rozvoj. Od dnešního dne lze žádat dotaci na opravu místních komunikací, kapliček, ale třeba i na projekty komunitního života v obci či projekty spolupráce obcí. Stranou nezůstanou ani vítězové soutěže Vesnice roku. Žadatelé mohou žádosti o podporu podávat od dnešního dne 18. října až do 30. prosince 2016.

19. 10. 2016 Zobrazit více

Na podporu bydlení je připraveno v příštím roce 411 milionů korun

Ministerstvo pro místní rozvoj dnes vyhlásilo výzvu na předkládání žádostí o dotaci z programu Podpora bydlení. V celkem čtyřech podprogramech lze žádat o prostředky na regeneraci sídlišť, vznik podporovaných bytů, výměnu olověných rozvodů nebo pořízení výtahu a bezbariérových přístupů do bytových domů. Žádosti je možné podávat od 18. října 2016. Ze státního rozpočtu je k dispozici celkem 411 milionů korun.

19. 10. 2016 Zobrazit více

Aktualizace výzev č. 32, 33, 46 a 47 z oblasti Vzdělávání a č. 5 z oblasti Zdravotnictví IROP

Řídicí orgán IROP provedl aktualizaci Specifických pravidel pro žadatele a příjemce a jejich příloh k výzvám č. 32, 33, 46 a 47 z oblasti Vzdělávání IROP a dále aktualizaci jak Specifických pravidel včetně jejich příloh, tak i textu výzvy č. 5 z oblasti Zdravotnictví.

19. 10. 2016 Zobrazit více

Pozvánka na seminář - Komplexní pozemkové úpravy

Celostátní síť pro venkov ve spolupráci s MAS Podbrdsko si Vás dovolují pozvat na odborný seminář
KOMPLEXNÍ POZEMKOVÉ ÚPRAVY okres Příbram
Seminář proběhne dne 1. listopadu 2016 od 15 hodin v Centru volnočasových aktivit (knihovna Dr. E. Bořického)
adresa: 11. května 385, Milín, okres Příbram

6. 10. 2016 Zobrazit více

Informační list k veřejným zakázkám

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže jakožto orgán dozoru nad dodržováním zákona vydal informační list Veřejné zakázky v novém, v němž je uveden nejen přehled nejdůležitějších provedených změn oproti dosavadnímu právnímu předpisu, ale také detailně popsány některé nově upravené instituty. Jedná se například o výjimku na právní služby, předběžné konzultace, využití opce, in house zadávání či inovační partnerství.

5. 10. 2016 Zobrazit více

Aktualizovaná Obecná pravidla pro žadatele a příjemce

Řídicí orgán IROP vydává aktualizovaná Obecná pravidla pro žadatele a příjemce, verze 1.6, k 27. září 2016.


Hlavními důvody pro revizi Obecných pravidel, mimo jiné, jsou:doplnění povinnosti doložení skutečného majitele,
komplexní úpravy v kapitolách Investiční plánování a zadávání zakázek a Hodnocení a výběru projektů,
úprava lhůt a pravidel pro monitorování projektů,
doplnění nových příloh.

29. 9. 2016 Zobrazit více

Stránka