Navigace

Obsah

Logo SMOČR

Logo CSS

Aktuality


 

Stránka

Města a obce: Odmítáme zákon o rozpočtové odpovědnosti! Je protiústavní a může ochromit fungování samospráv

Zásah do ústavních práv měst a obcí a trest za špatné hospodaření státu. Tak samosprávy vnímají zákon o rozpočtové odpovědnosti, který v úterý schválila Poslanecká sněmovna. Přehlasovala tak Senát, právní předpis nyní půjde k podpisu prezidentovi republiky. Právě na něj se chce Svaz měst a obcí ČR obrátit se žádostí, aby danou normu vetoval. Omezuje totiž právo obcí volně nakládat s majetkem a je v rozporu s Evropskou chartou místních samospráv. Nahlas se mluví také o ústavní stížnosti a nezbytné novele.

19. 1. 2017 Zobrazit více

Úvěry, které poskytují obce, potřebují jasná pravidla

Od loňského prosince platí nová legislativa pro spotřebitelské úvěry. Týká se i půjček, které poskytují města a obce obyvatelům či nájemcům nemovitostí. Vyplývá to z nového zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, do něhož byly - v kontextu s členstvím České republiky v Evropské unii - zapracovány i dvě evropské směrnice. Kvůli nejasnostem v nových pravidlech se Svaz měst a obcí ČR a Ministerstvo financí na společných jednáních shodly na postupu, při jehož dodržení mohou města a obce poskytovat úvěry i nadále.

19. 1. 2017 Zobrazit více

MŽP podpoří tzv. integrované územní investice a komunitně vedený místní rozvoj. Dá na ně 1,4 miliardy korun

Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo spolu se Státním fondem životního prostředí ČR a Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR sedm nových výzev z OPŽP. V nich podpoří projekty Integrovaných územních investic [1] a Komunitně vedeného místního rozvoje [2], tedy projekty strategického významu, které přispějí k rozvoji daného regionu či města.


Ve výzvách, které podpoří např. vodohospodářské projekty nebo odstranění ekologických zátěží, končí příjem žádostí 2. ledna 2019. U výzev zaměřených na ochranu přírody a krajiny pak 2. ledna 2020. Úspěšní žadatelé z řad obcí, jejich dobrovolných svazků, měst, příspěvkových organizací a dalších subjektů [3] si mezi sebou rozdělí celkem přes 1,4 miliardy korun.

18. 1. 2017 Zobrazit více

Lednová Priorita představuje změny v prioritní ose 4 a v pravidlech pro žadatele

Aktuální Priorita přináší informace o nových výzvách v Operačním programu Životní prostředí. Hned několik z nich je vyhlášeno v prioritní ose 4 zaměřené na ochranu a péči o přírodu a krajinu.
Zprostředkujícím subjektem u čtvrté prioritní osy je Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. Spolu s Ministerstvem životního prostředí nastavuje zaměření výzev, přijímá a vyhodnocuje projekty. Projekty administruje a dotaci vyplácí Státní fond životního prostředí ČR. Prioritní osa žadatelům nabízí 9,5 miliardy korun, což je zhruba 14 procent celkové alokace programu. Priorita obsahuje jak znění všech aktuálních výzev, tak rozhovor s ředitelkou Samostatného odboru Operačního programu Životní prostředí v Agentuře ochrany přírody a krajiny ČR Annou Limrovou.

18. 1. 2017 Zobrazit více

… A JE TU OPĚT DESTINAČNÍ SPOLEČNOST

Reakce starosty města Příbrami Jindřicha Vařeky na článek, který vyšel na serveru turistika-brdy.cz dne 12.1.2017 (viz níže) pod názvem "Destinační agentury v Brdech: Po roce a půl jsou již vidět výsledky".

16. 1. 2017 Zobrazit více

Zvýšení autorských poplatků, kterým se opět zabývají poslanci, považují samosprávy za nemravné

Poslanci rozhodují o budoucnosti autorských poplatků, které by měly platit nejen samosprávy a jejich organizace. Zabývají se sněmovním tiskem č. 724, novelizujícím autorský zákon č. 121/2000 Sb. I když má být jeho hlavním záměrem transpozice evropské směrnice, pozměňovací návrhy počítají s úpravou, která by v řádu až čtyř stovek milionů korun ročně navíc zatížila veřejné rozpočty. Mimo jiné se navrhuje až čtyřnásobné zvýšit poplatky za půjčování knih a zavést paušální poplatky za kopírovací stroje ve školách, archivech, knihovnách, státních i samosprávných organizacích. Příjmy z poplatků jdou přitom kolektivním správcům autorských práv, tedy zájmovým skupinám jako jsou OSA, DILIA apod.

16. 1. 2017 Zobrazit více

Nová výzva OPŽP podpoří protipovodňová opatření

Ministerstvo životního prostředí a Státní fond životního prostředí ČR dnes vyhlásily novou výzvu (46. výzva) z Operačního programu Životní prostředí, která podpoří protipovodňová opatření. O dotaci se mohou hlásit státní podniky povodí, pro něž je v nové výzvě připraveno celkem sto milionů korun. Žádat dotaci mohou na zpracování analýz odtokových poměrů a návrh vhodných protipovodňových opatření. Konkrétně se jedná o projekty zaměřené na zpracování podkladů pro stanovení záplavových území a map povodňového ohrožení. Příjem žádostí startuje 16. ledna a potrvá až do 5. ledna příštího roku. Výzva je průběžná s čtvrtletním cyklem vyhodnocení žádostí.

16. 1. 2017 Zobrazit více

POH obcí a SEA

Před časem jsme zveřejnili článek týkající se povinnosti zpracovávat pro plán odpadového hospodářství (POH) obce posouzení dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, který jsme připravili ve spolupráci s příslušným odborem Ministerstva životního prostředí. Dnes tento odbor zveřejnil oficiální metodickou pomůcku k tomuto tématu, kterou naleznete v Informačním systému SEA.

12. 1. 2017 Zobrazit více

Přes 2 miliardy nových dotací z OPŽP. Na udržení vody v krajině půjde víc než půl miliardy korun

Právě odstartoval příjem žádostí o dotace v nových výzvách z Operačního programu Životní prostředí. Tři výzvy podpoří projekty zaměřené na péči a ochranu přírody a krajiny. Jen na zadržování vody v krajině půjde přes půl miliardy korun. Žádosti do těchto výzev je možné posílat na Agenturu ochrany přírody a krajiny ČR do 31. července letošního roku. Další výzva pak cílí na zlepšení kvality ovzduší a zájemci o dotaci mohou posílat žádosti o dotační příspěvek na své projekty až do 20. prosince 2017.

10. 1. 2017 Zobrazit více

Stanovisko ŘO IROP k povinné publicitě příjemců na webových stránkách

K opakovaným dotazům příjemců podpory v IROP týkajících se umisťování povinných log (EU/IROP a MMR) na webových stránkách příjemců vydává ŘO IROP své stanovisko.
Stanovisko vychází z Obecných pravidel pro žadatele a příjemce v IROP (vydání 1.7, 22.12. 2016), resp. Metodického pokynu pro publicitu a komunikaci ESIF v programovém období 2014-2020 (verze 5, prosinec 2016), resp. Prováděcího nařízení Komise (EU) č. 821/2014.

10. 1. 2017 Zobrazit více

Stránka