Navigace

Obsah

Logo SMOČR

Logo CSS

Aktuality


 

Stránka

IROP - Harmonogram výzev

Aktualizovaný harmonogram výzev IROP 2017 a 2018 k 08.06.2017

19. 6. 2017 Zobrazit více

Nová příručka pro obce provozující pohřebiště

Úřad vlády ve spolupráci s MMR vydal po dvou letech příprav dvojjazyčnou příručku pro obce k péči o opuštěné německé a další hroby v České republice

15. 6. 2017 Zobrazit více

OPŽP - Aktualizovali pravidla pro žadatele a příjemce

Seznamte se s aktuálním zněním pravidel pro žadatele a příjemce podpory z Operačního programu Životní prostředí 2014-2020.

15. 6. 2017 Zobrazit více

Novinka ve způsobu zahájení uzavřené výzvy u veřejných zakázek dle pokynů OPŽP

Ačkoli podle nových podmínek nemusí veřejní zadavatelé při zahájení výběrového řízení uveřejňovat výzvy k podání nabídky na profilu zadavatele nebo na úřední desce, doporučujeme toto činit i nadále.
S ohledem na množící se dotazy bychom vás rádi upozornili, že od 1. května 2017 je účinná 6. verze Pokynů pro zadávání veřejných zakázek v OPŽP 2014 – 2020 (dále jen „Pokyny OPŽP“). Změny doznal způsob zahájení výběrového řízení k veřejné zakázce malého rozsahu v uzavřené výzvě.

15. 6. 2017 Zobrazit více

Slavnostní vyhlášení vítězů v projektech „Změň svou školu“ a „Architektura obce očima školáka“

V úterý 6. června 2017 se uskutečnilo slavností vyhlášení vítězů projektů „Změň svou školu“ a „Architektura obce očima školáka“. Projekty byly zahájeny v únoru 2017, kdy byli osloveni ředitelé základních škol na území DSO ORP Příbram. Myšlenkou bylo zapojení se dětí do činnosti veřejné správy a dění kolem nich.

14. 6. 2017 Zobrazit více

Beseda se starosty členských obcí

Ve středu 31. května 2017 se uskutečnila již třetí beseda se starosty DSO ORP Příbram. Tématem besedy, byla mezi starosty často diskutovaná „Problematika poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím“.

14. 6. 2017 Zobrazit více

Monitorovací výbor IROP schválil důležité změny v programu

Dne 8. června 2017 se uskutečnilo 7. zasedání Monitorovacího výboru IROP (MV IROP). Během zasedání bylo schváleno několik důležitých změn programového dokumentu IROP. Nejdůležitějšími změnami z pohledu žadatelů z IROP byly přesuny alokovaných částek mezi aktivitami programu a změny v hodnotících kritériích.

13. 6. 2017 Zobrazit více

Sněmovna schválila navýšení RUD!!!

Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR právě schválila navýšení podílu obcí na DPH z 21,4 % na 23,58 % v rámci změny zákona o rozpočtovém určení daní. Jedná se o 8,5 miliard Kč navíc do rozpočtu našich obcí a měst na jejich rozvoj od roku 2018, tj. cca 800 Kč na obyvatele

12. 6. 2017 Zobrazit více

Aktualizace výzvy č. 28 IROP "Specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura II." - navýšení alokace výzvy o 500 mil. Kč

ŘO IROP oznamuje, že dne 8. června 2017 na základě vysokého zájmu ze strany oprávněných žadatelů o získání podpory z výzvy č. 28 IROP „Specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura II.“ navýšil alokaci výzvy o 500 mil. Kč z Evropského fondu pro regionální rozvoj. V souvislosti s navýšením alokace byl aktualizován text výzvy.

12. 6. 2017 Zobrazit více

"Zabraňme vylidňování území aneb jak zachovat dostupnost kvalitního vzdělávání"

V úterý 6. června proběhl v Senátu druhý seminář ze série"Zabraňme vylidňování území aneb....", tentokrát na téma školství. Svaz měst a obcí byl spolupořadatelem a garantem programu semináře. Tentokrát se Svazu podařilo zajistit velmi rozmanitou náplň celého semináře, kde vystoupili zástupci průřezově za různé instituce působící v oblasti školství. Svůj příspěvek přednesli zástupci MŠMT, Česká školní inspekce, školské odbory, garant Místního akčního plánu, výzkumná společnost i ředitelka svazkové školy. Debatovalo se o kvalitě venkovských škol, novém systému financování, demografickém vývoji a kapacitě MŠ a ZŠ či o plusech a mínusech svazkových škol. Účast byla hojná, byť zpočátku se zdálo, že před prázdninami školství není zajímavé téma. Nakonec se ukázalo, že o prezentace byl velký zájem, proto je v tomto článku přinášíme ke stažení

8. 6. 2017 Zobrazit více

Stránka