Navigace

Obsah

Logo SMOČR

Logo CSS

Aktuality


 

Stránka

Výzva č. 72 Cyklodoprava II

Dne 6. dubna 2017 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR jako Řídicí orgán IROP vyhlašuje 72. výzvu „Cyklodoprava II“, v rámci které je možné podávat žádosti o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu, specifického cíle 1.2 Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy.
Podpora je zaměřena na rekonstrukci, modernizaci a výstavbu komunikací pro cyklisty – zejména cyklostezek a stezek pro cyklisty a chodce se společným nebo odděleným provozem. Lze také realizovat liniová opatření pro cyklisty v hlavním dopravním prostoru pozemních komunikací, tedy takzvané cyklopruhy. Vzhledem k vyčerpání prostředků na projekty v aktivitě „Bezpečnost dopravy“ v předchozí 18. výzvě IROP je nová výzva podporující nemotorovou dopravu zaměřena pouze na aktivitu „Cyklodoprava“. Oproti 18. výzvě IROP dále dochází ke zjednodušení povinných příloh žádosti o podporu, rozšíření způsobilosti výdajů, zejména ve vedlejších aktivitách projektu, a k uplatnění systému hodnocení a výběru projektů s nenapravitelnými i napravitelnými kritérii.

18. 4. 2017 Zobrazit více

Vyšší bezpečnost chodců a nové chodníky i cyklostezky

Nové chodníky podél silnic I. a II. tříd, bezbariérové přístupy k zastávkám veřejné dopravy, investice do podchodů a lávek, ale také modernizace cyklostezek a společných stezek pro chodce a cyklisty. Na to vše se mohou těšit občané v našich regionech. V Integrovaném regionálním operačním systému (IROP) bylo vybráno 130 projektů za 1,05 miliardy korun.

18. 4. 2017 Zobrazit více

https://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Novinky/Aktualizace-vyzvy-c-6-IROP

Řídicí orgán IROP informuje o aktualizaci Specifických pravidel pro žadatele a příjemce pro 6. výzvu IROP.

18. 4. 2017 Zobrazit více

Změňte rozpočtové určení daní, říkají města a obce. I v souvislosti se zvýšením mezd řidičů autobusů

Finanční prostředky od státu v souvislosti s nařízením vlády o zvýšení mezd řidičů požadují kromě krajů také města a obce. Říkají, že i jich se právní předpis týká a v rozpočtech s těmito výdaji nepočítaly. O dané věci chce předseda Svazu měst a obcí ČR a starosta Kyjova František Lukl jednat s ministrem financí Andrejem Babišem. Situaci by mohla vyřešit změna rozpočtového určení daní (RUD). Konkrétně v rámci RUD návrat podílu z daně z přidané hodnoty (DPH) pro města a obce na úroveň dohodnutou před důchodovou reformou, tedy ze současných 21,4 % na 23,58 %. Takový návrh, na kterém se shodují všechny organizace hájící zájmy samospráv v České republice, je nyní v Poslanecké sněmovně. Ve středu 19. dubna 2017 by ho měl projednat výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj.

13. 4. 2017 Zobrazit více

Navýšení alokace výzvy IROP č. 32 a prodloužení příjmu žádostí u výzvy č. 56 a 57 z oblasti vzdělávání

Řídicí orgán IROP informuje o aktualizaci výzev č. 32 „Infrastruktura středních škol a vyšších odborných škol“, č. 56 „Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání“ a č. 57 „Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání SVL“.

13. 4. 2017 Zobrazit více

Vyšší bezpečnost chodců a nové chodníky i cyklostezky

Nové chodníky podél silnic I. a II. tříd, bezbariérové přístupy k zastávkám veřejné dopravy, investice do podchodů a lávek, ale také modernizace cyklostezek a společných stezek pro chodce a cyklisty. Na to vše se mohou těšit občané v našich regionech. V Integrovaném regionálním operačním systému (IROP) bylo vybráno 130 projektů za 1,05 miliardy korun.

12. 4. 2017 Zobrazit více

Aktualizace výzev č. 11 a 12 IROP „Sociální podnikání (pro SVL)“

Řídicí orgán IROP informuje o aktualizaci Specifických pravidel pro žadatele a příjemce pro 11. a 12. výzvu IROP.

11. 4. 2017 Zobrazit více

IROP hlásí obrovský zájem o podporu na revitalizaci kulturních památek

Příjem žádostí ve výzvě Integrovaného regionálního operačního programu „Revitalizace vybraných památek II.“ byl ke včerejšímu dni ukončen. Pro vlastníky památek je připraveno 1,55 mld. Kč z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Žadatelé předložili celkem 86 projektů o celkové alokaci 5,6 mld. Kč, zájem o podporu památek je tak ještě větší, než ve výzvě předchozí, kde bylo podáno 63 projektů za 3,7 mld. Kč. Ve dvou výzvách se tak na obnovu památek, jejich restaurování, nové expozice či obnovu parků a zahrad u památek žádá o více než 9 mld. Kč.

10. 4. 2017 Zobrazit více

Výzvy z IROP na podporu sociálního bydlení budou vyhlášeny v červnu

Ministerstvo pro místní rozvoj upozorňuje žadatele, že výzvy na podporu sociálního bydlení II., které jsou v aktuální verzi Harmonogramu výzev IROP na rok 2017 plánovány k vyhlášení v dubnu 2017, budou vyhlášeny až v červnu 2017.

10. 4. 2017 Zobrazit více

Pozvánka na seminář pro žadatele k 72. výzvě „Cyklodoprava II" IROP – Praha, 19. 4. 2017

Seminář pro žadatele k 72. výzvě „Cyklodoprava II" IROP se koná v Praze ve středu 19. dubna 2017.

10. 4. 2017 Zobrazit více

Stránka